×

Zapis trajanja in raba simbola »h« za uro
 • Vprašanje:

  Kako zapišemo »osem ur, pet minut, dve sekundi« s števkami, simbolom pa ločiloma: 8h5'2" ali 8h05'02" (najbrž brez presledkov In najverjetneje ne 08h05'02")?


  Odgovor:

  V predlogu pravopisnih pravil Pravopis 8.0 za javno razpravo, ki ga najdete na portalu Fran v zavihku »Zbirke«, je tudi poglavje »Zapis ure in časa« (člen 12). V njem najdete priporočene zapise tako ure kot izmerjenega časa.

  Da je neka dejavnost trajala osem ur, pet minut, dve sekundi, bi najobičajneje zapisali tako, da med vrednostmi za ure in minute ter minute in sekunde zapišemo stično dvopičje:

  • 8:05:02

  V tem primeru pred enomestnimi števili pišemo na mestu desetic ničle.
  Če se odločite za zapis minut z opuščajem za številko in za zapis sekund z dvema opuščajema za številko, boste zapisali brez ničel in ločeno (s presledkom) vsako enoto:

  • 8h 5' 2''

  Nestičnost teh dveh znamenj potrjuje tudi učbenik Mikrotipografija Klementine Možina (2019), v katerem je opozorjeno tudi na razlike pri stičnosti med slovensko (evropsko) in ameriško prakso (slika), toda le za primere, ko navajamo stopinje, ne pa ur.

  opuscaj.png

  Zapis simbola h za uro
  Zapis simbola h za uro je v priročnikih pogosto prezrt, čeprav ga uporabljamo kar pogosto. V predlogu ePravopisa, novega pravopisnega slovarja na portalu Fran, ki ponazarja pravopisna pravila, hkrati pa se kot rastoči slovar sproti dopolnjuje, je povedano, da je pri zapisu ure simbol h navadno nadpisan, vendar pa nas novi mediji, v katerih tvorimo večinoma elektronska besedila z napravami, pri katerih nismo vešči zapisov nad osnovno linijo, prepričujejo v izenačitev linije zapisa pri številu in simbolu, npr. pri zapisu izmerjenega časa, najpogosteje v strokovnih (tehničnih) besedilih:

  • Trajanje postopka: 8h 5' 2''
  • ? Trajanje postopka: 8 h 5' 2''

  Odprto pri tem ostaja vprašanje stičnosti, saj je nadpisani h navadno stičen s številko, enako kot opuščaj za minute, ko pa je h zapisan v isti liniji kot številka, bi pričakovali zapis s presledkom, saj simbole zapisujemo nestično s številkami.

  Simbol h nastopa tudi pri zapisu merskih enot, tu vedno v isti liniji s števili, npr. 12 km/h, 200 kg/h. Enako velja, da je h stičen, ko gre za uro dneva, tj. ob 8h.

  Za konec je treba opozoriti še, da je priporočljivo v položajih, ko krajšanje zapisa ni potrebno, namesto simbola h raje uporabljati načine, ki so v zapisovalnem nizu poenoteni.
  Na primer v zapisu:

  • Potovalni čas Maribor–Planica (218 km): običajno 2 uri 17 minut, v času poletov 5 ur 42 minut

  Krajše:

  • Potovalni čas Maribor–Planica (218 km): običajno 2h 17 min, v času poletov 5h 42 min
  • Potovalni čas Maribor–Planica (218 km): običajno 2h 17 min, v času poletov 5h 42 min

  Redkeje se odločamo za zapis časa v decimalni obliki. Če uporabimo decimalno vejico, število za decimalno vejico ne predstavlja minut, temveč desetine ali stotine ure (npr. 0,5h je 30 minut):

  • Potovalni čas Maribor–Planica (218 km): običajno 2,28 ure, v času poletov 5,7 ure

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik (januar 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.