×

Je pregled »zdravniški«, »zobozdravniški« ali »zdravstveni«, »zobozdravstveni«?
  • Vprašanje:

    Navajena sem na zdravniški in zobozdravniški pregled. Vse več pa se uporablja tudi zdravstveni in zobozdravstveni pregled. Ali je oboje pravilno?


    Odgovor:

    Pomensko ustrezneje je uporabiti zdravniški oz. zobozdravniški pregled, saj ga opravi zdravnik. Pridevnik zdravstveni se nanaša na zdravstvo in zdravje nasploh (zdravstveni dom, zdravstveno zavarovanje, zdravstveno varstvo ipd.), pridevnik zdravniški pa na zdravnika/zdravnike (zdravniška zbornica, pomoč, služba; zdravniški pregled; zdravniško spričevalo, potrdilo ipd.)

    Helena Dobrovoljc (april 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.