×

Barva »magenta« v slovenščini
 • Vprašanje:

  Ali lahko pri svojem strokovnem članku uporabim besedo magenta. Barva je že nekaj časa poznana in je ena od barv, ki se uporabljajo pri kapljičnem tisku. Po SSKJ-ju je ena od dveh škrlatnih.


  Odgovor:

  Prevodov angleškega izraza magenta v slovenščino je več.
  V Velikem angleško-slovenskem slovarju avtorjev Antona Grada, Ružene Škerlj in Nade Vitorovič iz leta 1997 navajajo dve ustreznici: (a) samostalnik fuksin (kot barvilo) in (b) zvezo škrlatna barva.

  (a) fuksin: Anilinsko barvilo magenta je bilo res prvotno imenovano fuksin (patentirano leta 1859, fr. kemik Verguin), a so ga ob praznovanju italijansko-francoske zmage nad Avstrijci v bitki pri Magenti v Lombardiji preimenovali v magento.
  (b) Za pridevnik škrlaten je v obeh izdajah SSKJ (1970 in 2014) uporabljena razlaga nanašajoč se na škrlat, samostalnik škrlat pa je kot barva opisan različno glede na to, ali opisuje barvo, barvilo ali tkanino:

  SSKJ
  škrlat
  (1) kot barva z vijoličasto ali oranžno rdečim odtenkom
  (2) kot temno rdeča tkanina
  (3) kot rdeče barvilo v kemiji

  Poznavalci različnih barvnih modelov izraz magenta uporabljajo pri opisu osnovnih procesnih barv modela CMYK (angl. cyan 'sinja', magenta, yellow 'rumena', black 'črna').

  cymk.png
  Vir: Wikipedija
  V modelu RGB je magenta barva, ki jo dobimo, če presvetlimo rdečo svetlobo z modro:
  RGB.png
  Vir: Wikipedija

  Iz obeh naborov barv je vidno, da je magenta barva, ki jo povezujemo bolj z rožnato ali vijolično, redkeje z rdečo, zato prevod škrlatna barva (če sledimo opisu v SSKJ) v sodobnem pomenu besede ni najbolj posrečen, je pa tudi v strokovnih besedilih najpogostejša slovenska ustreznica.

  Preverili smo tudi rabo v sodobnih, pogosto elektronsko generiranih spletnih slovarjih (npr. Glosbe) ali vzporednih korpusih (Linguee), kjer pa najdemo za izraz magenta več prevodnih ustreznic:

  • purpuren (SSKJ: vijoličasto rdeč; sopomenka: škrlat)
  • vijoličast
  • škrlaten
  • v barvi fuksije
  • rubinasta
  • rdeča

  Kot kažejo slike, izraz magenta v računalništvu in grafiki označuje natančno določeno barvo, ki jo vsak barvni model definira po svoje, npr. v barvnem modelu CMYK (0, 100, 0, 0), v naravi pa je veliko odtenkov, ki jih uvrščamo med odtenke barve magenta. Hkrati pa barve magenta ne moremo prevesti kot rožnata (roza) niti kot vijolična ali rdeča, kar kaže tudi spodnji barvni krog, v katerem je v zaporedju rdeča – rožnata – magenta – vijolična barva magenta bliže vijolični kot rdeči, zato bi bil izraz rdeče vijolična boljši kot vijolično rdeča.

  barvni krog.png
  Vir: Wikipedija

  Podobno tudi Wikipedija: magenta je opisana kot:

  • vijolično rdeča ali
  • rdečkasto vijolična ali
  • vijolično škrlatna.

  Tudi zato, ker magenta ni prekrivna z nobeno od bolj znanih barv, je najbolje uporabiti sopomenki škrlatna ali purpurna, a se je ob tem treba zavedati, da oba izraza puščata več možnosti interpretacije barvnega odtenka.

  Če pa ju ne uporabljamo v strokovnem kontekstu, npr. pri opisu barvnega modela CMYK ..., do dvoumnosti ali pomenskega nesporazuma ne more priti.

  Kljub temu da nas kontekst strokovne/terminološke rabe ščiti, da pri razpravi o barvnih modelih ne more priti do zamenjav ali nesporazumov pri barvnih odtenkih, pa se je v strokovnih besedilih najbrž zaradi potrebe po natančnosti izražanja in tudi zaradi neprekrivnosti slovenskega (škrlaten) in angleškega izraza že uveljavila magenta. V korpusu strokovnih oziroma akademskih besedil KAS je mogoče najti barvo magenta že kot termin, in sicer tako v besedilih pedagoške, naravoslovnih, tehniških fakultet ... (932 pojavitev), pojavlja pa se tudi pridevnik magentni:

  • Tanjša magentna barva prikazuje mejo katastrske občine, debelejša pa, da gre za občinsko pot.

  Oboje kaže, da se je raba izrazov magenta, magentna barva v strokovnih besedilih ustalila.

  Helena Dobrovoljc (januar 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.