×

Deljenje besede »sestrična«
 • Vprašanje:

  Zanimajo me vsi možni pravilni načini deljenja besede sestrična.


  Odgovor:

  Za pravilno deljenje v slovenščini morajo biti vsi zlogi pravilno strukturirani. To pomeni, da si lahko v zlogu sledijo glasovi v zaporedju nezvočnik – zvočnik – samoglasnik/zložni r – zvočnik – nezvočnik. V vsakem zlogu je največ en soglasnik, nezvočnikov in zvočnikov pa je lahko več ali tudi nič, pomembno je le, da so v pravilnem zaporedju. Vsi glasovi so npr. izpričani v enozložnem rodilniku množine od shramba, tj. shramb: nezvočnika s in h, zvočnik r, samoglasnik a kot nosilec zloga, zvočnik m in nezvočnik b (ki se v izglasju po izgubi zvenečnosti sicer izgovarja kot p). V enozložni besedi čmrlj pa si sledijo nezvočnik č, zvočnik m, r kot nosilec zloga ter zvočnika l in j.

  Po tem pravilu se lahko beseda sestrična razzloguje na naslednje načine:
  se - stri - čna
  ses - tri - čna
  ses - trič - na
  sest - ri - čna
  sest - rič - na

  Deljenje pa je dopustno na vsaki meji dveh pravilnih zlogov, torej:

  se - strična
  ses - trična
  sest - rična
  sestri - čna
  sestrič - na

  Alenka Jelovšek (januar 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.