×

Sopomenki: »paralelka« in »vzporednica«
  • Vprašanje:

    Za oddelke razredov istega letnika se veliko uporablja beseda paralelka. Pravopis predlaga vzporednica, kar pa ne zveni ravno živo. Kako ravnati?


    Odgovor:

    Kljub slovarju Slovenskega pravopisa 2001 ostajamo pri paralelki, ki je v zvezi s šolo imela prednost že v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Pravopis je morda zaradi napačnega branja SSKJ-ja predlagal izraz vzporednica, ki se je med obema svetovnima vojnama v šolstvu res uporabljal, danes pa se tako rekoč ne več.

    Peter Weiss (april 2014)