×

Sopomenki: »paralelka« in »vzporednica«
  • Vprašanje:

    Za oddelke razredov istega letnika se veliko uporablja beseda paralelka. Pravopis predlaga vzporednica, kar pa ne zveni ravno živo. Kako ravnati?


    Odgovor:

    Kljub slovarju Slovenskega pravopisa 2001 ostajamo pri paralelki, ki je v zvezi s šolo imela prednost že v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Pravopis je morda zaradi napačnega branja SSKJ-ja predlagal izraz vzporednica, ki se je med obema svetovnima vojnama v šolstvu res uporabljal, danes pa se tako rekoč ne več.

    Peter Weiss (april 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.