×

Izvor besede »kariera«
 • Vprašanje:

  Iz gesla kariera v etimološkem slovarju je mogoče razbrati, da je beseda iz italijanske izpeljave latinske besede currus (via carraria) v slovenščino prevzeta preko francoščine (carrière) in potem nemščine (Karriere). Kako vemo, da ni bila prevzeta neposredno iz italijanščine, ki nam je tudi blizu in ki za to uporablja besedo, ki je fonetično celo enaka slovenski?

  Je mogoče, da je beseda kariera šele v francoščini dobila pomen, ki ga ima tudi v slovenščini, torej 'delovanje, življenje glede na poklicno družbeno področje', od koder bi potem do nas prišla preko nemščine in ne italijanščine?


  Odgovor:

  Beseda kariera sodi med besede, prevzete iz sodobnih jezikov, za katere ni mogoče vedno ugotoviti, iz katerega jezika je določena beseda neposredno prevzeta v slovenščino. V primerih, ko ni formalnih pokazateljev, iz katerega jezika je beseda neposredno prevzeta, je ta jezik v večini primerov nemščina, ki je do sredine dvajsetega stoletja zaradi nemško izobraženih ustvarjalcev knjižnega jezika delovala kot posrednica za večino slovenskih tujk. Ne moremo pa izključiti možnosti, da je ista beseda prišla v jezik po obeh poteh.

  V korenu besede kariera je latinska beseda carrus in ne sopomenka currus.

  Simona Klemenčič (januar 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.