×

Sklanjanje imena »Tiia«
 • Vprašanje:

  Ali se pri sklanjanju finskega ženskega imena Tiia doda j? Bega me predvsem dajalnik, ker si treh i-jev zaporedoma ne znam predstavljati.


  Odgovor:

  Finsko žensko ime Tiia (okrajšano iz imena, ki je pri nas razširjeno kot Doroteja) vsebuje dvojni samoglasnik ii, ki ga izgovarjamo enojno. Ker je naglašeno na prvem zlogu, se izgovarja kot [tíja], tako da se pri sklanjanju obnaša kot imeni Lia ali Pia: dajalnik ednine torej izgovoru ustrezno kar pogumno zapišemo kot Tiii, tožilnik Tiio itd. Pridevnik pa se (po pravilu v členu 963 Slovenskega pravopisa 2001) piše z j, torej Tiijin [tíjin] (kot Lijin ali Pijin).

  V slovenščini imamo pogosto opraviti s posebnostmi iz drugih jezikov – več kot imamo ali smo imeli stikov z njimi, večkrat se lahko zgodi ali se je lahko zgodilo kaj takega. Tem se potem na kak način prilagodimo in jih vzamemo v zakup in nas ne presenečajo več. Zaradi potrebe po sporočanju drugim slovensko govorečim in pišočim ob težavah iz tujih jezikov poskušamo priti do rešitev, ki so spoštljive do drugojezičnih ter uporabne za nas in v našem jeziku dosledne. (Kako rešitev bo treba najti recimo tudi pri priimku s podobno posebnostjo, z dvojnim samoglasnikom na koncu besede, kot ga ima estonski jezikoslovec Peeter Arumaa: priimek bomo prisiljeni sklanjati, če se bo pokazala potreba po tem. Za začetek je dobro vedeti, da se – kot nas uči Slovenski pravopis 2001 v členu 1085 – izgovarja kot [áruma].)

  Peter Weiss (april 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.