×

Kako poimenovati pljučnico, ki jo povzroča covid-19
 • Vprašanje:

  Ob covidu-19 se pojavlja tudi pljučnica. Kako bi poimenovali to njeno obliko:
  pljučnica covid-19,
  pljučnica pri covidu-19,
  pljučnica, povezana s covidom-19,
  koronavirusna pljučnica (po mnenju med. stroke premalo natančno), covidna pljučnica (zadnji predlog med. stroke)?
  Ker je tema aktualna in o njej nastajajo številna besedila, bomo vašega odgovora oz. mnenja zelo veseli.

  Odgovor:

  Med vsemi naštetimi poimenovanji nobeno ni slovnično neustrezno:
  pljučnica covid-19
  pljučnica pri covidu-19
  pljučnica, povezana s covidom-19
  koronavirusna pljučnica
  covidna/kovidna pljučnica

  Za poimenovanje vrste pljučnice je najbolj običajno in v stroki najbolj uveljavljeno poimenovanje, ki je zveza pridevnika in samostalnika. Če preverite geslo pljučnica v spletnem Medicinskem terminološkem slovarju, lahko vidite vse vrste in poimenovanja pljučnice, razen najnovejših.
  S pridevnikom lahko označimo vrsto pljučnice glede na povzročitelja, in sicer manj natančno (bakterijska, virusna pljučnica) ali bolj natančno (pnevmokokna, koronavirusna, adenovirusna pljučnica). Pridevniška oblika je tudi poimenovanje glede na prve znane izbruhe (legionarska pljučnica), kraj okužbe ali nastopa bolezenskega stanja (bolnišnična pljučnica).

  Od želje po natančnosti je odvisna tudi izbira pridevnika. Povsem korektno je namreč poimenovanje glede na povzročitelja (koronavirusna pljučnica), vendar pa je koronavirusov več in en od njih povzroča bolezen covid/kovid, ki se pri različnih ljudeh kaže v različnih oblikah, lahko tudi kot pljučnica ali dihalna stiska.
  Če želimo biti bolj natančni, je ustrezno poimenovanje nova koronavirusna pljučnica, še bolj gospodarno covidna/kovidna pljučnica, zasledili smo tudi poimenovanje vuhanska pljučnica (Wikipedija). V novejših številkah revije Zdravstveni vestnik pa poimenovanja za pljučnico pri bolnikih s covidom-19 še ne najdemo. Covidno pljučnico v tej številki revije strokovnjaki opisujejo kot hudo, atipično, ventilatorsko.


  O covidni/kovidni pljučnici smo v naših odgovorih že pisali v odgovoru: Je bolje »covid« ali »covidna« bolnišnica? Se okužimo z virusom ali s covidom-19?

  Helena Dobrovoljc (januar 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.