×

Kako tvoriti pridevnik iz samostalnika »deliberacija«
 • Vprašanje:

  Zanima me tvorba pridevnika iz samostalnika deliberacija. Ne morem se odločiti med: deliberacijski in deliberativen.


  Odgovor:

  Besede deliberacija v slovarjih na portalu Fran še ni, korpusno gradivo pa kaže, da se jo v slovenščini (iz angleščine deliberation) uporablja predvsem v pomenu '(daljši, poglobljen) razmislek oz. razprava'. Iz besede deliberacija je mogoče tvoriti oba pridevnika, ki vas zanimata, torej tako z obrazilom -íven kot -ski (Toporišič, Slovenska slovnica, 2000, 197).

  Portal Fran nekoliko osvetli področje rabe pridevnikov deliberacijski in deliberativen – vsebuje namreč podatek o tem, da se v pravu uporablja izraz deliberacijski rok, v jezikoslovju pa izraz deliberativno vprašanje. V korpusih (korpus akademskih besedil KAS) se pogosteje pojavljajo besedne zveze s pridevnikom deliberativen, in sicer deliberativna demokracija (politologija), deliberativni forum (politologija), deliberativni model (politologija, mediji), deliberativno komuniciranje (komunikologija) itd. Besedne zveze s pridevnikom deliberacijski so redkejše, pojavi se npr. deliberacijski proces (sociologija, filozofija).

  Pridevnika deliberativen in deliberacijski sta torej za splošno rabo enakovredna, znotraj terminološke rabe pa sta vezana na tipično besedno okolje in področje, zato je primerni pridevnik nujno izbrati z mislijo na kontekst.

  Urška Vranjek Ošlak (januar 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.