×

Sklanjanje priimka »Picabia«
  • Vprašanje:

    Prosim za pomoč pri sklanjanju priimka Picabia (Francis Picabia).


    Odgovor:

    Francoski slikar in pisatelj (1879–1953) se v imenovalniku ednine piše Francis Picabia, kar se v slovenščini izgovarja kot [fransís pikabjá]. Njegov priimek zato obravnavamo po pravilih za francoščino, čeprav je izvorno kubanski, torej španski. V rodilniku ednine je potem Francisa Picabiaja [fransísa pikabjája], v orodniku ednine npr. s Picabiajem [pikabjájem], svojilni pridevnik iz priimka pa je Picabiajev [pikabjájev-]. Iz francoščine smo že vajeni podobnega priimka Zola, v rodilniku ednine Zolaja, in iz njega svojilnega pridevnika Zolajev.

    Peter Weiss (april 2014)