×

Jezikovne izbire: ali pišemo »z roko«, »na roke«, »ročno« ...
 • Vprašanje:

  Ali pišemo z roko, ročno, na roko ali na roke?
  Minule dni sem slišal vse naštete rabe.
  Katera je prava in zakaj?


  Odgovor:

  Pravzaprav z nobeno od navedenih zvez ni nič narobe, pri čemer je najbolj pogosta, uveljavljena in razširjena stalna besedna zveza pisati na roko (v Gigafidi 2.0 83 pojavitev), ki jo tudi SSKJ2 kot nevtralno priporoča v stranski razlagi sicer pogovorne zveze pisati peš, npr.

  • Umberto Eco je pred leti napisal sijajen esej o tem, kako vpliva sredstvo, s katerim ustvarjaš, na vsebino, kako se razlikuje pisanje avtorjev, ki pišejo na roko, od tistih, ki pišejo na pisalni stroj ali na računalnik.
  • Vsi so pisali na roko, zanje je bil takrat že pisalni stroj nekaj nepojmljivega.
  • Pisanje prošnje je bilo ročno opravilo, saj so se včasih prošnje pisale na roko, saj je naš potencialni bodoči delodajalec lahko že iz pisave razbral, kakšna osebnost smo.
  • Zavezanci, ki račune še pišejo na roko, morajo uporabljati potrdila iz vezane knjige računov, ki jih označi finančna uprava.
  • Je res, da ne uporabljate računalnika, da vse pišete na roko?

  Množinska različica te zveze je pisati na roke (v Gigafidi 2.0 23 pojavitev), npr.

  • Nekateri skladatelji še vedno pišejo na roke, pri delu pa jim pomagajo študentje prepisovalci, ki partituro prepišejo v računalniški program.
  • Čeprav so račune pisali na roke, pa prehude gneče menda ni bilo, nam je še povedal bralec.
  • Pišem na roke, v zvezke, in potem napisano sproti vnašam v računalnik …

  V Gigafidi 2.0 imamo tudi 24 zadetkov zveze pisati ročno, npr. Bomo voščilnice pisali ročno, z nalivnikom ali drugim pisalom, na računalnik ali pisalni stroj? Niti SSKJ2 niti SP 2001 zveze pisati ročno ne beležita, kar je verjetno odraz dejstva, da tudi v najsodobnejšem korpusu besedil prislov ročno v pomenu 'z rokami' navadno stoji ob glagolih izdelovati (151 pojavitev), izdelati (85 pojavitev), opraviti (217 pojavitev), nastaviti (75 pojavitev) ipd., npr.

  • Moje delo je počasno, saj vse izdelujem ročno.
  • Sočasno pripravijo kalupe za ulivanje stekla, vrhunski mojstri pa ročno izdelajo vse dele notranjosti.
  • Setev opravimo ročno ali s sejalnikom.
  • Zaslonke in časa osvetljevanja ni mogoče ročno nastavljati, prav tako ni ročnega ostrenja.

  Pogosta je tudi zveza pisati z roko (v Gigafidi 2.0 56 zadetkov; pojavljata se tudi obliki pisati z rokama in pisati z rokami), kjer gre dobeseden opis načina izvajanja dejanja, tj. z roko, rokama ali rokami (in ne npr. z usti, z računalnikom ipd.), npr.

  • Ko so knjige še pisali z roko, so bile dragocene in redke in od prepisovalcev se je pričakovalo, da bodo besedilo tudi okrasili (iluminirali).
  • Pisalni stroj je bil za pisanje proze, vse drugo sem pisala z roko.
  • Ker ne more pisati z rokami, se je navadila na prilagojen računalnik.

  Nataša Gliha Komac (februar 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.