×

Kdo je tisti, ki jé kosilo?
  • Vprašanje:

    Ali je tisti, ki kósi (je kosilo), kósec (dolgi ozki o)?


    Odgovor:

    Lahko bi bil, vendar ni. Verjetno tudi zato, ker izraz kósec zasedata že dve besedi, namreč tista s pomenom 'majhen kos, del' in ptica Crex crex, je jezik za ta pojem izbral besedo, tvorjeno iz drugega glagola. V slovenščini tistega, ki kósi, torej ki jé kosilo, imenujemo obedoválec.

    Marko Snoj (april 2014)