×

Podčrtovanje stavčnih členov
 • Vprašanje:

  Kako pravilno podčrtati stavčne člene v naslednji povedi:
  To je bil tudi začetek intenzivnega gojenja in obsežnih kavnih plantaž v svetu.


  Odgovor:

  Stavčne člene v stavku je mogoče podčrtati oz. določiti na dva načina.

  1. To je v stavku osebek, je bil tudi začetek intenzivnega gojenja in obsežnih kavnih plantaž v svetu pa povedek s povedkovim določilom, pri čemer povedkovo določilo opisuje osebek z več informacijami (povedkovo določilo je tudi začetek intenzivnega gojenja in obsežnih kavnih plantaž v svetu).

  2. To je osebek, je bil tudi začetek intenzivnega gojenja in obsežnih kavnih plantaž je povedek s povedkovim določilom (povedkovo določilo je tudi začetek intenzivnega gojenja in obsežnih kavnih plantaž). V tem primeru je v svetu samostojni stavčni člen, in sicer prislovno določilo kraja, ki odgovarja na vprašanje, kje se je to zgodilo. Pri določitvi besedne zveze v svetu kot samostojnega stavčnega člena si lahko pomagamo z zamenjavo vrstnega reda, pomen stavka pa ostane nespremenjen: V svetu je bil to tudi začetek intenzivnega gojenja in obsežnih kavnih plantaž.

  Manca Černivec (februar 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.