×

Kako se razlikujeta pridevnika »fužinski« ali »fužinarski«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kakšna je razlika med fužinski in fužinarski (fužinarske/fužinske planine, cerkve, naselja ...).


  Odgovor:

  Pridevnika se pomensko razlikujeta, saj se pridevnik fužinski nanaša na fužino, torej topilnico železa, pridevnik fužinarski pa na fužinarje ali fužinarstvo. To pomensko razlikovanje potrjuje tudi SSKJ:

  SSKJ
  fužínski -a -o prid. (ȋ) nanašajoč se na fužino: poslušal je enakomerne udarce fužinskih kladiv / fužinsko naselje
  fužínarski -a -o prid. (ȋ) nanašajoč se na fužinarje ali fužinarstvo: fužinarski delavec; fužinarska vas / fužinarsko kovaštvo

  Ustrezni pridevnik izberemo glede na pomen in samostalnik v jedru besedne zveze. Tako poznamo npr. fužinsko/fužinarsko naselje/vas (vas/naselje fužinarjev ali ob fužini), Fužinske/Fužinarske planine (planine s fužinami ali fužinarji), fužinarski dvorec/graščino (dvorec/graščino fužinarjev), Fužinski/Fužinarski zaliv Bohinjskega jezera, fužinsko kladivo itd. Pridevnika torej nista sinonimna, se pa pogosto pojavljata v enakem besednem okolju – seveda ustrezno glede na pomen.

  Pridevnik fužinski pa tvorimo tudi iz zemljepisnega imena Fužine:

  SP 2001
  Fužíne -ín ž mn., zem. i. (í ȋ) |del Ljubljane|: na ~ah
  fužínski -a -o in fužínarski -a -o (ȋ; ȋ)
  Fužínec -nca in Fužínar -ja m s -em preb. i. (ȋ; ȋ)
  Fužínka -e ž, preb. i. (ȋ)
  Fužínčev -a -o (ȋ)

  • Predstavljajte si, vsi mulci iz fužinskih blokov smo vse popoldneve zunaj, zmišljujemo si igre, igramo nogomet, košarko, kolesarimo ...

  Urška Vranjek Ošlak (februar 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.