×

Ujemanje: ure in minute v priredno zloženi besedni zvezi
 • Vprašanje:

  Ob 11. uri in 2 minuti nastopi koledarska zima.

  Ali je samostalnik minuta v tem primeru v pravilnem sklonu?


  Odgovor:

  Več o zapisovanju časa lahko preberete na povezavi Zapis ure.

  Najprej bi morda pomislili, da mora biti v stavku, ki ga navajate, celotna navedba časa (11. ura in 2 minuti) v pravilnem sklonu glede na predlog ob, torej v mestniku, vendar pa primeri iz korpusov kažejo, da se predlogu prilagodi le prvi del besedne zveze z vrstilnim števnikom oziroma navedbo ure, ne pa tudi drugi del z navedbo minut:

  • Predvajali ga bomo ob 21. uri in 15 minut na 2. programu Televizije Slovenija.
  • Otroška oddaja z Miri in dedkom se bo zavrtela ob 8. uri in pet minut.

  V slovenščini se besedne zveze navadno v celoti prilagodijo predlogu, ki določa njihov sklon. V tem primeru pa ni tako, kar je mogoče razložiti z elipso, torej izpustom drugega dela fraze: ob 11. uri in 2 minuti (čez enajsto uro). Ker je zadnji del pomensko nekoliko redundanten, se ga izpušča.

  Da se predlog ob nanaša le na z vrstilnim števnikom izraženo navedbo polne ure, ne pa tudi na navedbo minut, je mogoče utemeljiti tudi z obrnjenim besednim redom. Če navedbo časa iz stavka Ob 11. uri in 2 (dve) minuti nastopi koledarska zima obrnemo in izrazimo kot 2 minuti čez 11. uro / enajsto, vidimo, da pred navedbo minut ni predloga ob. Predlog ob deluje oz. se nanaša samo na vrstilni števnik, kadar je ta na prvem mestu.

  Zapišemo pa lahko tudi Ob 11.02 nastopi koledarska zima, kar preberemo kot ob enajsti uri / enajstih in dve minuti.

  Manca Černivec, Urška Vranjek Ošlak (februar 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.