×

Kdaj uporabiti »vodnika« in kdaj »vodiča«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kdaj uporabiti besedo vodič in kdaj vodnik. Katera je primernejša za človeka oz. knjigo?


  Odgovor:

  V SSKJ, ki kaže, kako se v knjižnem jeziku besede uporabljajo, je med iztočnicama vodič in vodnik vzpostavljeno sopomensko razmerje za pomen kdor se poklicno ukvarja z vodenjem izletov, ogledov krajev. Da je v tem pomenu v rabi pogostejša beseda vodič, je v slovarju implicitno nakazano z navedbo sopomenke za podpičjem v razlagi iztočnice vodnik.

  Tudi pri pomenu knjiga, brošura s podatki, slikami, zemljevidi o krajih, znamenitostih je v SSKJ med iztočnicama vodnik in vodič sopomensko razmerje. Vendar je v rabi za pomensko polje 'knjiga' pogostejša sopomenka vodnik; to je pojasnjeno v pomenski razlagi iztočnice vodič z navedbo sopomenke vodnik v razlagi.

  Na osnovi teh podatkov je SP 2001 pri besedi vodnik v pomenu 'človek …' zaznamoval nevtralnejšo dvojnico: vodič. Pri sopomenskem razmerju vodič in vodnik za pomen 'knjiga' pa je SP 2001 šel korak dlje in normativno uveljavil rabo sopomenke vodnik. Za človeka torej vodič, za knjigo vodnik.

  Lektorski krogi (npr. Janez Sršen, Jezik naš vsakdanji, 1998) dajejo prednost obliki vodnik za oba pomena, saj recimo izpit, ki ga mora opraviti vodnik (v SP 2001 vodič), ni vodiški ali kaj podobnega, ampak vodniški.

  Aleksandra Bizjak Končar (april 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.