×

Ali je medicina »katastrofna« ali »katastrofična«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, katera rešitev bi bila jezikovnosistemsko boljša, tj. katastrofna ali katastrofična medicina.

  https://www.gov.si/teme/katastrofna-medicina/
  https://www.nijz.si/sl/katastrofna-medicina
  https://www.sta.si/676903/drugi-kongres-urgentne-medicine-v-portorozu
  http://projekt.slovenscina.eu/Media/Kazalniki/Kazalnik17/Kazalnik_17_Slogovni_prirocnik_SSJ.pdf

  Če imamo npr. katastrofični dogodek, potem bi morali imeti tudi katastrofično medicino, vsekakor pa ne katastrofne (če že, potem vsaj katastrofalno, pa še to je zelo vprašljivo).

  Kaj menite?

  P. S. Kot zanimivost še tole: https://med.over.net/forum5/viewtopic.php?t=2545906


  Odgovor:

  Čeprav gre v tem primeru za terminološko vprašanje, poglejmo najprej v splošne slovarje slovenščine. Na prvi pogled se zdi, da so pridevniki katastrofen, katastrofalen in katastrofičen sinonimni, saj se vsi nanašajo na katastrofo, vendar pa ni čisto tako. SSKJ pridevnika katastrofen ne pozna, za druga dva pa pravi takole:

  SSKJ
  katastrófičen -čna -o prid. (ọ́) nanašajoč se na katastrofo: katastrofične dobe v zgodovini zemlje / katastrofična rešitev njegovega notranjega problema / katastrofična dokumentacija

  SSKJ
  katastrofálen -lna -o prid. (ȃ)

  1. ki povzroči v naravi veliko razdejanje, uničenje, uničujoč: katastrofalen potres, požar; katastrofalna eksplozija
   // nav. ekspr. ki ima zelo hude posledice; poguben, usoden: napraviti katastrofalno napako; katastrofalna zmota / katastrofalno spoznanje / katastrofalen dvig cen zelo velik
  2. ekspr. zelo slab, neugoden: katastrofalen potek bitke; preteklo leto je bilo v gospodarstvu naravnost katastrofalno / našli so ga v katastrofalnem stanju / katastrofalne posledice
   // ki se pojavlja v zelo visoki stopnji, v močni obliki: doživeti katastrofalen polom, poraz

  Iz tega lahko sklenemo, da se oba pridevnika sicer (vsaj v besedotvornem smislu) nanašata na katastrofo, vendar ima pridevnik katastrofalen izrazito negativno konotacijo v smislu označevanja nečesa, kar je slabo oz. uničujoče. Zveza katastrofalna medicina bi tako pomenila medicino, ki je zelo slaba, ne pa medicine, ki ima zvezo s katastrofo.
  Za tvorbo termina, po katerem sprašujete, ostaneta torej samo dva potencialna pridevnika, katastrofen in katastrofičen.

  Ker splošni slovarji prvega od njiju ne poznajo, se obrnimo k terminološkim. Iz Slovenskega medicinskega slovarja na Termanii se lahko poučimo o tem, da se pomen pridevnika katastrofen nanaša na katastrofo in se uporablja v besedni zvezi katastrofna medicina. V tem slovarju je mogoče najti tudi pridevnik katastrofičen, ki pa s puščico vodi na iztočnico katastrofen. Sklenemo lahko, da je podvrsta urgentne medicine tako le katastrofna medicina.

  Čeprav splošni slovarji pridevnika katastrofen še ne poznajo, pa dejstva, da je katastrofna medicina že ustaljen strokovni izraz, ne moremo in ne smemo spregledati. Razvoj jezika pogosto ni tak, kot bi pričakovali ali si želeli, vendar pa je prostora za poseganje vanj znotraj terminologije relativno malo, saj gre za izrazje, ki je rabljeno v ožjem krogu ljudi in zanj pogosto veljajo drugačne zakonitosti kot za splošno besedje.

  Urška Vranjek Ošlak (februar 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.