×

Slovenske ustreznice besed »multitasker«, »breaking news«, »newsroom« in »viralni video«
 • Vprašanje:

  Pri pisanju sem se srečala z besedami multitasker (oseba, ki zlahka opravlja več opravil hkrati), breaking news, newsroom in viralni video.
  Na spletu in na vaših straneh nisem našla odgovora, zato vas prosim za pomoč – ustreznejši oziroma slovenski izraz.
  Ali pa se lahko uporablja omenjene tuje besede, npr.:

  • Sem multitasker, delam dobro pod pritiskom in verjetno prav zato tudi tako zelo uživam v mojem delu.

  • Sem, oseba, ki zlahka opravlja več opravil hkrati, delam dobro pod pritiskom in verjetno prav zato tudi tako zelo uživam v mojem delu.

  • Ampak, ko neko zgodbo pokriješ kakovostno, ko izdelaš video in prenos v živo za breaking news v dobesedno nekaj minutah, ko vidiš koliko ljudi spremlja tvoje delo, takrat je občutek neprecenljiv.

  • Sama bi, če bi lahko izbirala, tudi po zdravstveni krizi delala od doma z možnostjo, da lahko grem vsaj dva- do trikrat na teden v newsroom.

  Prosim vas tudi za usmeritev – link, kje lahko v prihodnje preverjam pravilnost besed, izrazov?


  Odgovor:

  Pri intervjujih ohranjamo določene pogovorne, prevzete, žargonske ipd. izraze ter skladenjske zgradbe zlasti tedaj, ko gre za osebnostne intervjuje oz. kadar pisec presodi, da tak način govora pomembno označi sogovornika in/ali njegov način upovedovanja. V tematskih intervjujih za to ni prostora, saj je v ospredju vsebina. Če menite, da bralci katere od besed ne bi dobro razumeli, lahko v opombi dodate kratko pojasnilo ali opis, za kaj gre, in tako razložite njihov pomen.

  Razen za izraz viralen, ki se je že popolnoma podomačil, za vse besede velja, da jih pisno najbrž ne bomo podomačili, ker je sam fonetični zapis, npr. brejkin njuz ali njuzrum slovensko govorečemu tuj. Vendar besede nito citatne, saj jih prilagajamo v izgovoru, pregibanju V takih primerih ostajajo besede pisno nepodomačene, zanje iščemo prevodne ustreznice ali tvorimo nove izraze, vsekakor pa spodbujamo k iskanju že obstoječih (pomenskih) ustreznic.

  Zaenkrat je za besede, po katerih sprašujete, v besedilnem korpusu Gigafida mogoče najti različne ustreznice:

  • Zvezo breaking news v naših medijih prevajajo kot vroče, udarne in najnovejše novice, noben izraz pa ni ravno ustaljen, poleg tega vsi slovenski prevodi niso enakovredni.
   Najbolj natančen prevod je udarne novice; vroče novice bi uporabili pri bolj senzacionalističnem poročanju; najnovejše novice pa niso vedno tudi udarne/vroče, tako da jih najbrž ne bi nujno povezali s to angleško zvezo.
   Morda še to: pomen 'udaren' za breaking news pokriva že 3. pomen pri udaren oz. udarne novice v Gigafidi 2.0.

  • Za newsroom v vzporednih prevajalskih korpusih kaže, da ga prevajamo z izrazom redakcija, če gre za medijsko hišo, če pa gre za kako nemedijsko hišo, rečejo temu novinarsko središče (tam jih gostijo).

  • multitasker: Najpogosteje rabljen prevod je večopravilnik kot večopravilnež. Prvi se nanašata le na neživo (zlasti na tiskalnike-skenerje: GF 2.0), v zadnjem času opažamo tudi večopravilneža kot osebo, npr. Siol: medijska večopravilnosti in večopravilneži. O prevodih več v geslu Večopravilnost na Wikipediji.

  • viralni: Pridevnik je kot novejša beseda že opisan v Sprotnem slovarju slovenskega jezika in je tako izgovorno kot pisno prilagojen.
   Za viralni video prim. viralni video.

  Domen Krvina, Tina Lengar Verovnik, Helena Dobrovoljc, Nataša Gliha Komac (februar 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.