×

Slovenska oblika besede »wellness« je »velnes«
 • Vprašanje:

  Kako pravilno sloveniti besedo wellness?


  Odgovor:

  V Jezikovni svetovalnici smo o podomačevanju besede wellness že pisali v odgovoru Kako sloveniti besedo wellness, kjer priporočamo podomačevanje in zapis velnes. Ker pa je od takrat že minilo nekaj časa, poglejmo aktualno stanje v slovarjih in korpusih.

  SSKJ2 (2014) navaja, da sta podomačena in nepodomačena različica enakovredni:

  vêlnes in wellness -a [vêlnes] m (ȇ)
  dejavnost, ki s ponudbo različnih sprostitvenih tehnik, zdrave prehrane človeku omogoča dobro počutje: zdravilišče ponuja velnes: kopanje v bazenih s termalno vodo, masaže, lepotilne kure; oprema, prostor za velnes
  // center, ki s tako ponudbo človeku omogoča dobro počutje, center dobrega počutja: za sprostitev so šli v velnes s savnami in z vodno masažo; razvajanje v velnesu; v prid. rabi: velnes center; velnes program; velnes turizem; velnes ponudba

  Podobno je termin velnes predstavljen tudi v Turističnem terminološkem slovarju, kjer sta podomačena in citatna različica besede navedeni kot sinonima, le podomačeni velnes pa ima razlago:

  vêlnes -a m (ȇ)
  turizem dobrega počutja/velneški turizem, zdraviliški turizem / dejavnost dobrega počutja/velneška dejavnost
  Zdrav celostni življenjski slog, ki zajema dobro počutje in ugodje ter vse dejavnosti za doseganje le-tega, kar se trži kot turistični proizvod.
  ○ zdraviliški velnes
  ○ V Sloveniji se pomena velnesa zaveda čedalje več posameznikov in ponudnikov teh storitev in postaja ena glavnih panog na področju turizma ter zdravstvenih storitev.
  = dobro počutje, wellness

  Priporočilu v terminološkem slovarju sledi tudi raba v uradnih imenih ustanov, študijskih programov ipd., kjer danes zasledimo podomačeni velnes, kar izhaja iz odločitve stroke, npr.:

  • Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana
  • Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor: izobraževalni program velnes

  Kar pa se rabe v splošnih besedilih tiče, pa je stanje v korpusu Gigafida 2.0 naslednje: v besedilih iz let od vključno 2015 do 2018 (besedila iz let po 2018 v korpus niso vključena) je 1100 pojavitev besede wellness in 338 pojavitev podomačene različice velnes. Čeprav je korpus GF 2.0 nekoliko v zaostanku za aktualnimi besedili in ni povsem reprezentativen, pa to kaže, da se podomačena različica velnes v splošnih besedilih sicer uporablja (morda tudi kot rezultat lektorskih posegov), a se v rabi še ni ustalila, čeprav jo priporoča tudi slovar turistične stroke. O razlogih ni mogoče razpravljati z gotovostjo, lahko pa ugibamo, da gre pri počasnejšem podomačevanju besede wellness deloma za to, da je nepodomačena beseda za tujce, ki so pogosto uporabniki velneških storitev, bolj razumljiva in prepoznavna, zato so ponudniki teh storitev pri uporabi podomačene različice bolj zadržani. Podobno velja za prevodno ustreznico dobro počutje, ki jo prav tako priporoča Turistični terminološki slovar.

  Da sklenemo: glede na priporočilo turistične stroke, rabo v stvarnih lastnih imenih in dejstvo, da je podomačeni zapis velnes tudi besedotvorno produktiven (npr. v pridevniku velneški), še vedno priporočamo to, kar je zapisano v zgoraj navedenem odgovoru – da se besedo wellness podomači v velnes –, čeprav stanje v besedilih po letu 2015 kaže, da se beseda v splošni rabi podomačuje nekoliko počasneje.

  Urška Vranjek Ošlak, Helena Dobrovoljc (februar 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.