×

Velika začetnica pri zapisu odloka
 • Vprašanje:

  Pri pripravi novega odloka me zanima pravilno navajanje velike začetnice, in sicer: Odlok o komunalnem prispevku za območje Mestne občine Novo mesto ali mestne občine Novo mesto.


  Odgovor:

  Ime odloka je stvarno lastno ime, ki ga pišemo z veliko začetnico. Z veliko začetnico pišemo tudi vsa lastna imena v imenu odloka, npr.
  Odlok o komunalnem prispevku za območje Mestne občine Novo mesto

  Več primerov:
  Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije
  Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
  Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije
  Pogodba o ustanovitvi Evropske unije

  Helena Dobrovoljc (februar 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.