×

Ali se »testiramo« »na« ali »za« koronavirus ali covid-19?
 • Vprašanje:

  Kateri predlog je pravilen – testiranje za, na ali kaj tretjega?
  Se testiramo za/na koronavirus ali covid-19 (virus ali bolezen)?


  Odgovor:

  V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ2 2014) in Vezljivostnem slovarju slovenskih glagolov (2018) na portalu Fran izvemo, da je dvovidski glagol testirati nadomestljiv s sopomenskim glagolskim parom preizkušati oz. preizkusiti in da je v medicinski stroki uveljavljena vezljivost:

  • testirati koga/kaj s čim

  V pravopisnem slovarju SP 2001 se med zgoraj omenjenimi značilnimi zvezami pojavlja tudi obrazec s predložnim tožilnikom:

  SP 2001
  testirati koga na kaj: bolnika na alergijo

  Aktualno dogajanje je povzročilo, da je raba glagola testirati precej narasla. V besedilih medicinske stroke se pojavlja najpogosteje prav ta obrazec, npr. testirati koga na virus; testirati koga na okužbo z virusom.

  Podobno tudi Sprotni slovar (2014–), ki glagol testirati v pomenu 'opraviti postopek za ugotavljanje prisotnosti povzročitelja bolezni ali določene snovi, učinkovine' veže s predlogom na:

  • testirati na prisotnost protiteles
  • testirati na prisotnost drog

  S testiranjem torej preverimo prisotnost virusa, ki povzroča bolezen covid-19, torej bi okrajšano rekli, da sebe ali nekoga testiramo na virus, in ne na bolezen. Tako rabo potrjujejo tudi zgledi iz besedil medicinske stroke:

  • V UKC Ljubljana smo omogočili samoplačniško testiranje na virus SARS-CoV-2 za dokaz bolezni COVID-19.
  • brezplačno prostovoljno testiranje na SARS-CoV-2
  • prostovoljno testiranje na okužbo z novim koronavirusom

  Zanima vas tudi vezljivost s predlogom za (testirati za KAJ), ki je v slovarjih knjižnega jezika še nismo zasledili, se pa v rabi pojavlja, a tudi v manj »natančnih« kontekstih, npr. v nestrokovni rabi (ne le za virus, temveč tudi »za bolezen«, npr. spolno prenosljive bolezni, aids):

  • Julija se gre testirat za virus HIV.
  • So pa raziskovalci povedali, da udeležencev pred raziskavo niso testirali za spolno prenosljivimi boleznimi.
  • Da bi to domnevo preizkusili, so opazovali 75 bolnikov, ki so jih testirali za protitelesca VCM.

  Te zveze so opazno redkejše (testirati za 176 zadetkov : testirati na 751 zadetkov) in jih najdemo predvsem v nestrokovnih besedilih.

  Helena Dobrovoljc, Nataša Gliha Komac (februar 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.