×

Jezikovne izbire: »nočitev« ali »prenočitev«
 • Vprašanje:

  SP odsvetuje rabo samostalnika nočitev in nas usmerja k prenočitvi in prenočevanju, korpus Gigafida pa najde ogromno zadetkov, prav tako besedo pozna Turistični slovar. Je torej nočitev sprejemljiva in se ji morda v novih pravopisnih pravilih obetajo boljši časi?


  Odgovor:

  Nočitev je v SSKJ2 razložena kot izraz s področja turizma z razlagalnima sinonimoma prenočitev, prenočevanje in s podpomenom 'oddaja sobe, ležišča za noč', v SSSJ pa ima kot izraz s področja turizma najprej polno razlago, prekrivno z razlago podpomena v SSKJ 'oddaja sobe, ležišča za noč', in kot sinonima navedena še dva druga izraza, prav tako s področja turizma, in sicer nočevanje in nočnina. Kar v praksi pomeni, da ima izraz nočitev natančnejši pomen od izrazov prenočitev in prenočevanje oz. da je ta dva izraza v pomenu 'oddaja sobe, ležišča za noč' niti ne moreta nadomestiti.

  Širši pomen izrazov prenočevanje in prenočitev je razviden tudi iz njunih razlag v SSSJ, kjer je prenočevanje razloženo kot 'preživljanje noči, navadno kje zunaj doma', pri samostalniku prenočitev pa imamo zgolj sinonimno razlago prenočevanje. V SSSJ najdemo lahko še delni sinonim prenočitvi in prenočevanju, in sicer izraz prenočišče, razložen tudi kot 'prostor za preživljanje noči'.

  V Turističnem terminološkem slovarju so vsi štirje izrazi opisani kot izrazi, ki poimenujejo nastanitveno dejavnost na področju turizma, in sicer z minimalnimi razlikami. Nočitev je tako 'storitev, ko gostu nudimo, da preživi noč v nastanitvenem obratu' (s sinonimom prenočitev), prenočitev 'storitev, ko gostu nudimo, da preživi noč v nastanitvenem gostinskem obratu' (s sinonimom nočitev), prenočišče je lahko 'gostinski obrat, ki nudi nastanitev v sobi ali v postelji (souporaba sobe)' ali 'prostor za prenočevanje (soba, postelja), v turizmu ponavadi v nastanitvenem obratu' ali 'prenočevanje, tj. preživljanje noči, v turizmu ponavadi v nastanitvenem obratu', prenočevanje pa je razloženo kot 'preživljanje noči, v turizmu ponavadi v nastanitvenem gostinskem obratu' (sinonimen s 3. pomenom izraza prenočišče). Kar kaže, da je nočitev na področju turizma povsem uveljavljen izraz.

  Pravopisni priročnik SP 2001 je torej s svojim usmerjanjem nekoliko nenatančen, saj pove le, da v najbolj splošnem pomenu 'preživljanje noči' navadno govorimo o prenočevanju, oz. če poudarjamo enkratnost dejanja, prenočitvi, zanemari pa že v SSKJ popisano rabo izraza nočitev na področju turizma v pomenu 'oddaja sobe, ležišča za noč', katere primernost in rabo na tem področju potrjuje tudi Turistični terminološki slovar in izpričujejo korpusi.

  Domen Krvina, Nataša Gliha Komac (februar 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.