×

So podatki »številčni« ali »številski«?
  • Vprašanje:

    Sprašujem se -- ali je (bolj) prav številski podatki ali številčni podatki. V pravopisu se pojavi zveza številčni podatki, SSKJ ima tudi pod številčen primer številčni podatki. Sicer SSKJ razlaga, da se številski nanaša na števila, številčen pa na številke ali števila. Gre pa za prevod angleškega izraza figures, ki se ponavadi prevaja preprosto s »podatki«, v mojem besedilu pa je smiselno poudariti, da gre za številske/številčne podatke. Gigafida da za številske podatke 37 zadetkov, za številčne pa 137, Najdi.si pa za prve 374 in za druge 1317.


    Odgovor:

    Kot pišete sami na osnovi tistega, kar ste našli v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, se pridevnik številčen nanaša na številke ali števila, pridevnik številski pa samo na števila. Poleg tega v SSKJ-ju v tretjem pomenu množinska oblika številke (npr. v zvezi številke kažejo na padec proizvodnje) pomeni 'številčni podatki'. V vašem besedilu so podatki gotovo izraženi s številkami, zato bi vam priporočil zvezo številčni podatki. (V angleško-slovenskem slovarju je angleško figure razloženo s 'številka', medtem ko je 'število' number: three-figure number je 'trištevilčno število', kar spet lahko s pridom uporabite pri pripravi svojega besedila.) Preštevanje v korpusih nam lahko kdaj koristi (in v konkretnem primeru kaže v pravo smer, saj je pomenski obseg pridevnika številčen širši od pridevnika številski, kar se v SSKJ-ju vidi tudi iz precej večjega obsega gesel številčen in številka v primerjavi z gesloma število in številski), lahko pa tudi zavedejo, če jih ne znamo ustrezno pretehtati.

    Peter Weiss (april 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.