×

Desni ujemalni prilastek in pristavek
 • Vprašanje:


  Zanima mu utemeljitev naslednjega zapisa - gre za naslova poglavij v knjigi s teološko vsebino:

  1. Jožef, učitelj male poti
  2. Jožef vzgojitelj

  Zakaj je v prvem primeru vejica zapisana, v drugem pa ne? Je tak zapis sploh ustrezen ali bi morala tudi v drugem primeru biti vejica?


  Odgovor:

  Delno ste na vprašanje odgovorili že sami z izrazoma, uporabljenima v naslovu vprašanja.

  V prvem primeru (Jožef, učitelj male poti) gre res za pristavek. Zanj je značilno, da se nanaša na isti nanosnik kot beseda oz. zveza, ob kateri stoji. Vsebinsko gre za perifrazo, torej opis izhodiščnega pojma (osebe, pojava ...), pri katerem so izpostavljene za ta pojem (osebo, pojav ...) bistvene stvari. V vašem primeru je kot bistvo izpostavljeno to, da je Jožef (očitno prepoznavno) učitelj male poti. Take perifraze se lahko čez čas in s stalno besedilno rabo tudi osamosvojijo: za leva tako vsi vemo, da je kralj živali, za Finsko, da je dežela tisočerih jezer, za film, da je sedma umetnost, ipd. Lahko pa so seveda perifraze vezane le na posamezno besedilo ali njegov del, v katerem se z njihovo rabo lahko tudi izognemo ponavljanju in jih uporabimo kot enoumno nadomestilo za izhodiščni izraz. Zvezo učitelj male poti lahko v vašem beseidlu po tem, ko jo uvedete, torej uporabljate tudi samostojno.

  V drugem primeru pa je samostalnik vzgojitelj ob imenu Jožef njegov desni prilastek, ki ima vlogo natančnejše določitve ali oženja pomena jedra. Podobne so zveze zdravnik otolog, sodnik porotnik, država članica. Zveza Jožef vzgojitelj je pomensko torej ožja od zgolj imena Jožef, saj izpostavlja njegov "vzgojiteljski" vidik. Zato samo samostalnika vzgojitelj v besedilu tudi ne moremo uporabljati kot enoumno sopomenko zveze Jožef vzgojitelj -- kot lahko storimo v prvem primeru s perifrazo v pristavku. Vejica v tem primeru torej ni ustrezna, kot tudi ne katero drugo ločilo. Če bi denimo vmes uporabili pomišljaj (Jožef -- vzgojitelj), bi s tem spet spremenili pomen, saj bi lahko to, kar mu sledi, razumeli kvečjemu kot pojasnilo (nekako kot 'Jožef, in sicer vzgojitelj').

  Tina Lengar Verovnik (februar 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.