×

Piki za začetnim nagovorom v bran
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali bo morda pika za začetnim nagovorom dovoljena v novem pravopisu oz. ali jo je v uradnih dopisih treba strogo preganjati. Osebno se mi zdi pika na tem mestu čisto ustrezno ločilo:

  1. ker ne gre za čustveno obarvano poved;
  2. začetni nagovor ima povedni značaj;
  3. če za končnim pozdravom brez glagolske oblike lahko stoji pika (Ločila pri začetnih in končnih pozdravih), ne vidim razloga, zakaj ne bi smela stati za začetnim nagovorom;
  4. velikokrat program za vejico v naslednji vrsti samodejno napiše veliko začetnico, kar ni pravilno;
  5. popravljanje iz velike v malo začetnico krade čas;
  6. nadaljevanje povedi za vejico v novi vrsti z malo začetnico je neestetsko;
  7. klicaj je premočno ločilo;
  8. če gre za personalizirirano sporočilo, kar je zelo pogosto, zaradi vrivka pride do kopičenja vejic (Zdravo, Janez, pišem vam … / Pozdravljeni, g. Novak, prejeli smo vašo prošnjo …);
  9. če začetnemu nagovoru sledi zapleteno zložena poved, vejica samo še dodatno otežuje razumevanje;
  10. pri vprašalnih povedih prihaja pri nekaterih piscih do zmede pri končnih ločilih, ker ne znajo določiti glavnega stavka in zato na koncu uporabijo piko (Spoštovani, ste prejeli moj dopis?).
   Je ta alinejni zapis pravilen?


  Odgovor:

  Danes veliko ljudi namesto vejice ali klicaja za nagovorom uporablja piko, kar utemeljujejo na različne načine. Ob vseh (tudi vaših) naštetih utemeljitvah ni razloga, da bi táko piko preganjali ali omejevali na knjižni jezik v neformalnih položajih. Je pa od vseh možnosti nedvomno najbolj pogosta vejica, klicaj je v močni defenzivi, dvopičje izjemno redko, ker se mu preveč vidi tuje botrstvo, piko pa najdemo in jo vidimo enako radi kot pisma, v katerih stoji za nagovorom.

  Glede besedila v alinejah pa:
  Ker je besedilo prve alineje skladenjsko nesamostojno in se nanaša na zadnjo poved uvajalnega besedila, bi jo lahko preoblikovali:, npr. Osebno se mi zdi pika na tem mestu čisto ustrezno ločilo, ker: ...
  Tako vam posameznih alinej ni treba spreminjati v samostojne povedi, ker vse po vrsti še vedno utemeljujejo v prvem, tj. napovednem delu povedi izraženo misel.
  Sicer ne bi bila napaka, če bi povedi v alinejah obravnavali kot samostojne povedi, ki bi jih tako lahko tudi označili, tj. zapisali z veliko začetnico in zaključili s končnim ločilom.

  Peter Weiss, Tina Lengar Verovnik, Urška Vranjek Ošlak, Helena Dobrovoljc (februar 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.