×

Raba nazivov v zapisnikih
 • Vprašanje:

  Smo Kulturno-umetniško društvo KOSEC Log - Dragomer in prav bi bilo, da skrbimo za pravilno in lepo izražanje v slovenščini. Če imamo, npr. zbor članov moramo seveda napisati zapisnik. Na zboru sodeluje večje število članov, tudi povabljeni gostje. Ali je potrebno, da pri navajanju oseb, ki so recimo uradno poročale o delu društva, ali so se samo prijavile k razpravi, itd., take osebe naslavljati z g., ga., kakorkoli že, ali se to lahko izpusti. Hvala za vaše mnenje, o tem se namreč kar precej razhajamo, jaz (predsednik Zbora članov) sem mnenja, da ta »navlaka« ni potrebna!?


  Odgovor:

  V zapisnikih in podobnih uradnih zapisih je v navadi, da se imena navzočih oseb navedejo v posebni rubriki na začetku (Prisotni), navadno z vsemi znanstvenimi nazivi in naslovi ali funkcijami sodelujočih posameznikov, npr. dr. Janez Novak (predsednik). Take informacije so za bralce pogosto pomembne, saj pripomorejo k boljšemu razumevanju dogajanja, ki ga zapis opisuje. Kako boste ravnali glede nazivov, ki zaznamujejo družbeni položaj, tj. g. za 'gospod', ga. 'gospa', ge. 'gospe', go. 'gospo' (gdč. se ne uporablja (več), tako kot je iz mode tudi gospodična), se morate dogovoriti v društvu.

  V besedilu zapisnika ponavljanje ni več potrebno, temveč se sodelujoči navajajo z imeni in priimki (Janez Novak itd.), s tem da so imena lahko okrajšana (npr. J. Novak).

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (april 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.