×

Raba predloga pred pisnim znamenjem
 • Vprašanje:

  Ali se pri zapisu (por. z + Verico) uporablja z ali s?
  Namreč, s pokojno Verico ali z (pokojno) Verico?


  Odgovor:

  Kadar so predlogi, ki imajo variante, odvisne od zvenečnosti besednega vzglasja (začetka besede), pred števkami ali posebnimi znamenji, se ravnamo po njihovi glasovni »vrednosti«, npr.:

  • S 6 leti je začel obiskovati osnovno šolo.
  • S šestimi leti je začel obiskovati osnovno šolo.

  Enako velja za posebna znamenja:

  • poročen je bil s † Verico
  • poročen je bil s pokojno Verico

  Znamenje namreč uporabljamo le v položajih, ki zahtevajo kratkost izražanja, sicer namesto znamenja raje uporabimo izpisano besedo.

  Problem je v primerih, ko je mogoče znamenje razvezovati različno. Za križec že velja, da ga lahko razvežemo na dva načina, vendar v kontekstu, ki ga navajate, ustreza pokojni.

  Geslo križec v gradivu za ePravopis:

  krížec -žca m
  |manjšalno križ|: Izgubila je verižico s križcem;
  |izpostavno znamenje|: Pred letnico nestično zapišejo križec v pomenu 'umrl/umrla';
  križci in krožci |igra|: Med poukom si čas krajša s križci in krožci;
  viteški križec |odlikovanje v obliki križa|: Za svoje dejanje je prejel viteški križec s hrastovimi listi, meči in diamanti; Jurij Vega je bil med boji na Renu odlikovan z viteškim križcem Marije Terezije;
  železni križec |vojaško odlikovanje|: Prejel je dva železna križca za pogum;
  ponazoritev rabe znamenja <>
  nestično pred datumom za označevanje smrti osebe, izgovorjeno umrl, umrla Ivan Cankar † 11. december 1918, Ljubljana, Slovenija
  nestično pred imenom osebe, izgovorjeno pokojni, pokojna maša za † Marijo Novak

  Helena Dobrovoljc (marec 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.