×

Biti ali ne biti?
 • Vprašanje:

  Biti ali ne biti? Bi lahko rekli, da gre za (glagolsko) priredno besedno zvezo?


  Odgovor:

  Zanima vas uvrščanje zvez dveh glagolov v nedoločni obliki. V Slovenski slovnici (Toporišič 2000: 558) lahko preberemo, da se besedne zveze delijo na podredne in priredne.

  Glede na besedno vrsto so podredne zveze z glagolom poimenovane glagolske besedne zveze. Podredne zveze več glagolov so tipično zveze polnopomenskega in nepolnopomenskega, tj. pomožnega glagola, npr. moram delati, brani se delati itd. Zanje je (kot za podredne zveze na splošno) značilno, da je ena od sestavin nadrejena drugi.

  Vendar pa besedna zveza biti ali ne biti ni podredna, temveč priredna, saj sta sestavini enakovredni. Priredne besedne zveze se delijo glede na odnos med enakovrednimi deli. Slovenska slovnica (Toporišič 2000: 597) uvršča primere, kot je vaš, torej zveze glagolov v nedoločniku, med (nedoločniške) ločne priredne zveze, navaja pa primer ali jesti ali piti.

  Urška Vranjek Ošlak (marec 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.