×

Spet o začetnici pri regijah in o novem pravopisnem predlogu
 • Vprašanje:

  Zavedam se, da ste o veliki/mali začetnici razvojnih/statističnih regij že pisali.
  Zanima me, če je pri *pisanju razvojnih regij z veliko začetnico nujno dodati tudi besedo »razvojna«, torej ali mora pisati npr. Zasavska razvojna regija ali lahko pišemo tudi Zasavska regija, ko imamo v mislih ali ko lahko iz konteksta razberemo, da gre za razvojno regijo?
  Druga specifična dilema pri tem je naslednja: po zgornji logiki pišemo Razvojni svet Zasavske regije, kjer je očitno, da gre za razvojno regijo. Pomisleke imam pri pisanju Svet zasavske/Zasavske regije. Zakaj? Sveta regije ne sestavljajo župani statističnih regij, ampak župani razvojnih regij, kar pa včasih ni popolnoma samoumevno. Se torej v tem primeru »zasavske« piše z malo ali z veliko začetnico?


  Odgovor:

  Res smo o regijah že pisali in skušali upoštevati vse napotke, ki smo jih pri tem pridobili v javnih obvestilih komisij, ki se ukvarjajo z regijami, oziroma od Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije. Odgovor, ki smo ga objavili v svetovalnici leta 2018, najbolje ponazarja težave, ki jih uporabniku povzroča razlikovanje med statističnimi in razvojnimi regijami:
  Kako pišemo razvojne in kako statistične regije? Je »severna Primorska« regija?

  Odgovor na vaše vprašanje – če izhajamo iz že objavljene razdelitve na statistične ali razvojne regije – je, da morate pisati polna poimenovanja oziroma imena, saj je sicer pisno razlikovanje nesmiselno. Iz zapisa ali konteksta mora biti razvidno, za kateri tip regije gre.

  V zadnjem tednu februarja ali v začetku marca bosta na spletnem portalu Fran v zavihku »Zbirke« objavljeni dve novi poglavji novih pravopisnih pravil za javno razpravo:
  Pravopis 8.0 2021.png

  Predstavljena bodo tudi prenovljena pravila za rabo začetnice. V poglavju je predlagano, da bi se imena vseh tipov regij (kohezijskih, razvojnih, statističnih in turističnih) pisalo z veliko začetnico, ne glede na to, da so zgradbeno različna.

  Razvojne regije
  (razvojna regija) Jugovzhodna Slovenija
  Osrednjeslovenska razvojna regija
  Gorenjska razvojna regija
  Zasavska razvojna regija
  Pomurska razvojna regija
  Savinjska razvojna regija
  Goriška razvojna regija
  Posavska razvojna regija
  Koroška razvojna regija
  Podravska razvojna regija
  Primorsko-Notranjska razvojna regija
  Obalno-Kraška razvojna regija

  Statistične regije
  (statistična regija) Jugovzhodna Slovenija
  Osrednjeslovenska statistična regija
  Gorenjska statistična regija
  Zasavska statistična regija
  Pomurska statistična regija
  Savinjska statistična regija
  Goriška statistična regija
  Posavska statistična regija
  Koroška statistična regija
  Podravska statistična regija
  Primorsko-Notranjska statistična regija
  Obalno-Kraška statistična regija

  Turistične regije
  Alpska Slovenija
  Mediteranska in Kraška Slovenija
  Termalna Panonska Slovenija
  Ljubljana in Osrednja Slovenija

  Kohezijske regije
  (kohezijska regija) Zahodna Slovenija
  (kohezijska regija) Vzhodna Slovenija

  In še posebnost:
  Če pred imenom zapišemo vrstno določilo, uporabimo malo začetnico: kohezijska regija Zahodna Slovenija, statistična regija Jugozahodna Slovenija, vinska dežela Posavje, vinorodni okoliš Vipavska dolina.

  Helena Dobrovoljc (marec 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.