×

Ali uporabiti ednino ali dvojino, ko govorimo o pojavu na obeh nogah?
 • Vprašanje:

  Na obeh nogah imam deformirana mezinca, ki sta močno ukrivljena proti prstancu/prstancema.

  Zanima me, ali je pri samostalniku prstanec bolje uporabiti edninsko ali dvojinsko obliko?


  Odgovor:

  Kadar se pogovarjamo o parnih poimenovanjih, je raba dvojine namesto množine pogosto povezana s pretirano natančnostjo oziroma hiperkorektnostjo (o tem v odgovorih na povezavi).

  Vaša poved pa je nekoliko drugačna: če bi govorili o mezincu, ki je ukrivljen proti prstancu, bi imeli najverjetneje v mislih pojav na eni okončini.
  Vi pa ubesedujete opis deformacije na obeh nogah in imate več ubeseditvenih možnosti:

  • samo z uvodnim pojasnilom: na obeh nogah: Na obeh nogah imam deformiran mezinec, ki je močno ukrivljen proti prstancu.

  • z uvodnim pojasnilom in z rabo dvojinskih oblik ste najmanj dvoumni: Na obeh nogah imam deformirana mezinca, ki sta močno ukrivljena proti prstancema.

  • z uvodnim pojasnilom in z rabo dvojinskih oblik v prvem stavku, v odvisniku pa z edninsko obliko poved deluje sicer neuravnoteženo, a v pogovornem jeziku se prav na opisani način najpogosteje sporazumevamo: Na obeh nogah imam deformirana mezinca, ki sta močno ukrivljena proti prstancu.

  • fakultativno pa lahko uporabite tudi zaimek oba, s katerim poudarite dvojino: Na obeh nogah imam deformirana mezinca, ki sta (oba) močno ukrivljena proti prstancu.

  Noben od naštetih načinov ni slovnično napačen, kaj pa je bolje napisati, je morda odvisno tudi od formalnosti konteksta.

  Helena Dobrovoljc (marec 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.