×

O pridevniku »pythonovski«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali se pravilno piše Pythonovski ali pythonovski. Pridevnik se ne navezuje na skupino Monty Python, temveč na programski jezik Python.


  Odgovor:

  Poimenovanja programskih jezikov so v slovenščini pisana z malo začetnico, nekatera so tudi pisno podomačena, tj. zapisana tako, kot jih izgovorimo, npr. basic/bejzik, cobol/kobol, pascal/paskal, lisp, fortran, c# [si šárp] ipd.
  Več o tem tudi v Islovarju: ptyhon.

  Enako velja za python. Ime je jezik sicer dobil po televizijski nanizanki Leteči cirkus Monthyja Pythona, a je zaradi prilagoditve načina zapisa sicer precej enotni skupini programskih jezikov zapisano z malo začetnico. Pridevnik na -ski je zapisan z malo začetnico vedno, naj bo izpeljan iz imena nanizanke ali iz poimenovanja programskega jezika (pythonovski).

  Pridevnik pythonovski ima torej dva pomena v slovenščini: prvotno le pomen 'nanašajoč se na nadrealistični absurdni humor britanskih komikov iz nanizanke Leteči cirkus Monthyja Pythona' (pythonovski humor), v računalništvu pa bi se vrstni pridevnik, ki izhaja iz samostalnika python, moral glasiti: pythonski ('nanašajoč se na programski jezik python'), vendar je najbrž tudi zaradi prisotnosti pridevnika pythonovski v drugem pomenu, prišlo do mešanja obeh oblik:

  • pythonovski/pythonski vmesnik
   pythonovski/pythonski način
   (odvisno od konteksta)

  Kadar pa (in to je pogosto) zveza zahteva svojilni pridevnik, uporabimo pridevnik pythonov.

  • pythonov izraz
   pythonov urejevalnik (tudi urejevalnik za python)
   pythonova dokumentacija
   pythonova numerična knjižnica
   pythonov modul

  Dvoumnosti izrazov, ki jih dobimo ob prevajanju iz angleščine (angl. Python Source Code), se je mogoče izogniti s skladenjskimi možnostmi kot npr.:

  • koda, napisana v pythonu ali pyhtonova koda.

  Helena Dobrovoljc, Alenka Jelovšek (marec 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.