×

Jezikovne izbire: »trening«, »vadba« ali »rekreacija«
 • Vprašanje:

  Če profesionalni športnik trenira neki šport (za katerega dobi plačilo) in gre na trening. Kateri je pravi izraz za neprofesionalnega oziroma rekreativnega športnika? Ali ima takšen športnik trening ali vadbo ali ima rekreacijo?


  Odgovor:

  SSKJ2 trening razlaga kot 'organizirano sistematično urjenje športnikov za tekmovanje v kaki športni disciplini', a hkrati opozarja tudi na podpomena treninga kot treniranja, tj. 'sistematičnega urjenja (športnikov) za tekmovanje v kaki športni disciplini' in kot širšega, ekspresivno označenega urjenja, vadbe, kjer je v ospredju 'sistematično ponavljanje gibov, dejanj s prizadevanjem postati sposoben čim hitreje, bolje opravljati kako dejanje, dejavnost'. Rekreacija je v pomenu, povezanim s športom, razložena kot 'dejavnost, s katero se človek telesno, duševno sprosti in okrepi'.

  Pri treningu, vadbi in rekreaciji v kontekstu športa tako ne gre za popolnoma pomensko prekrivne izraze, saj je pri vsakem poimenovanju drugačen poudarek; pri treningu na organiziranem in sistematičnem urjenju športnikov, pri vadbi na sistematičnem ponavljanju gibov, dejanj, pri rekreaciji pa na dejavnosti, s katero se človek telesno, duševno sprosti in okrepi. Poenostavljeno bi lahko rekli, da je cilj treninga udeležba na tekmovanju, cilj vadbe sposobnost čim hitreje, bolje opravljati kako dejanje, dejavnost, cilj rekreacije pa telesna, duševna sprostitev in okrepitev.

  Tako profesionalni kot neprofesionalni oz. rekreativni športnik lahko hodi tako na trening kot na vadbo in se rekreira, pomembno je, kaj želimo poudariti.

  Nataša Gliha Komac (marec 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.