×

Imena molitev
 • Vprašanje:

  Kako je pravilno pisati imena molitev? Torej kot očenaš in zdravamarija (kot predlaga zadnji pravopis) ali bi šlo tudi Očenaš/Oče naš in Zdravamarija/Zdrava Marija? Kaj pa druge molitve, npr. Sveti angel, Tebe ljubim Stvarnik moj, Angel Gospodov, Rožni venec?


  Odgovor:

  Pri molitvah ter liturgičnih in veroučnih obrazcih poimenujemo tip besedila, kot recimo v primerih ustava ali katekizem: z veliko začetnico pišemo le naslov tega besedila, sicer pa se spreminja ali krši ustava, ne Ustava, in kdo zna na pamet katekizem, medtem ko se knjižne objave katekizemskih besedil pišejo z veliko začetnico (npr. Trubarjev Katekizem iz leta 1550).

  Molitvenih in podobnih obrazcev s poimenovanjem, ki je kdaj precej poljuden in obrušen približek dejanskega besedila, je prav malo:

  • očenaš = očenaš, tudi očenašek, se začne z Oče naš, ki si v nebesih ...;
  • zdravamarija = avemarija = češčenamarija z začetkom Zdrava Marija, milosti polna ...

  Druga poimenovanja so:

  • apostolska vera,
  • Gospod, usmili se (to se piše z veliko, vendar iz drugih razlogov),
  • himna = hvalnica,
  • hvalospev,
  • kesanje,
  • libera,
  • litanije,
  • prefacija,
  • rožni venec 'molitev iz zdravamarij, očenašev in razmišljanja [...]' (SSKJ),
  • sveti angel,
  • vera ...

  Lastnoimenskosti se poimenovanja teh besedil izmikajo tudi zato, ker se nekatera pogosto uporabljajo v množini, čeprav gre le za ponovitve istega besedila (torej zmoliti pet očenašev 'petkrat zmoliti očenaš'). Tako – z malo začetnico – se pišejo poimenovanja molitev tudi pri starejših slovenskih piscih. Zagotovo pa se z veliko začetnico piše naslov ustrezne molitve ali njej podobne in zato tako imenovane glasbene izvedbe, npr. Očenaš (pri Iztoku Mlakarju) ali Zdravamarija (prim. http://sl.wikipedia.org/wiki/Molitev).

  Peter Weiss (april 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.