×

Neobstojni samoglasnik
 • Vprašanje:

  Zakaj se različno tvori pridevnik iz besed helikopter in mojster -- helikopterski in mojstrski? Ali obstaja pravilo?


  Odgovor:

  Samostalniki moškega spola, ki se končujejo na -er, se v rodilniku obnašajo na dva načina. Od tega so odvisne izpeljanke in tudi pridevnik.

  • Če se črka e v rodilniku ohrani, se izgovarja kot [e], osnova pa se ali podaljša z j ali pa se ji nespremenjeni doda ‑a: helikópter -ja ali séver -a; e se zato ohrani tudi v izpeljankah, to je v besedah, ki so tvorjene iz osnovne, npr. helikópterhelikópterski, helikópterček, séverséverni. Če se beseda moškega spola pisno konča na -er z naglašenim ê, se ta v izpeljankah prav tako ohrani: šofêršofêrski.
  • Če pa v osnovi zapisani e v rodilniku ednine izpade, ga moramo v imenovalniku ednine izgovoriti kot polglasnik: slovarski zapis méter -tra ali véter -tra je izgovorjen kot [métər métra] ali [vétər vétra]. Posebni izgovor polglasnika v novejših slovarjih ni posebej naveden, črko e pa v imenovalniku beremo kot polglasnik, ker je v rodilniški obliki ni več; zato so brez zapisanega e-ja in torej brez polglasnika tudi izpeljanke iz teh besed, saj so osnova za tvorjenje izpeljank neimenovalniške oblike, tule torej metr- in vetr-, iz česar sta pridevnika metrski ali vetrn.

  Skratka: ker ob mojster pišemo in govorimo mojstra, se v prvi obliki skriva govorjeni polglasnik, ki v rodilniku izpade, zato sta brez pisnega e- ja tudi pridevnik mojstrski ali ženska oblika mojstrica. In ker pišemo in govorimo e v vseh sklonih besed, kot sta gangster ali sever, ostaja e (ki ni polglasnik, ampak res e) tudi v izpeljankah iz njiju, zato sta pridevnika gangsterski ali severni, samostalnika pa gangsterstvo in recimo severnjak.

  Peter Weiss (april 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.