×

Razlika med besedama »graf« in »grafikon«
  • Vprašanje:

    Zanima me razlika med besedama graf in grafikon. Ne vem, kaj naj napišem v diplomskem delu.


    Odgovor:

    Po podatkih iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika je graf krivulja, ki v koordinatnem sistemu prikazuje odvisnost dveh količin, grafikon pa je grafično prikazana velikost, struktura ali potek kakega pojava, ta prikaz pa ni (nujno) vezan na koordinatni sistem.

    Marko Snoj (september 2013)