×

Razlika med besedama »graf« in »grafikon«
  • Vprašanje:

    Zanima me razlika med besedama graf in grafikon. Ne vem, kaj naj napišem v diplomskem delu.


    Odgovor:

    Po podatkih iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika je graf krivulja, ki v koordinatnem sistemu prikazuje odvisnost dveh količin, grafikon pa je grafično prikazana velikost, struktura ali potek kakega pojava, ta prikaz pa ni (nujno) vezan na koordinatni sistem.

    Marko Snoj (september 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.