×

»Test« ali »preizkus« znanja?
 • Vprašanje:

  Kako poimenujemo list papirja z nalogami, s katerimi preverjamo/ocenjujemo učenčevo znanje, preizkus ali/in test? Ali se strinjate, da je preizkus znanja proces, pri katerem lahko s testom preverjamo/ocenjujemo učenčevo znanje?


  Odgovor:

  Če bi se opirali samo na pomenske opise v SSKJ, bi res lahko ugotovili, da ima glagolska besedna zveza preveriti (preizkusiti) znanje učencev (ugotoviti znanje učencev z izpraševanjem, ponavljanjem predelane snovi) širši pomenski obseg kot beseda test v pomenu naloge, vprašanja za ugotavljanje določenih lastnosti, sposobnosti, znanja. Ker pa sta besedi preizkus in test pomensko vsaj delno prekrivni (preizkus: postopek, s katerim se kaj ugotovi; test: postopek za ugotavljanje določenih lastnosti, sposobnosti, znanja koga, preizkus) in ker se jezik nenehno spreminja, je treba opozoriti, da se je v slovenščini od izida zadnje knjige SSKJ zgodil marsikateri pomenski premik. Tako je tudi z besedo test.

  Pregled sodobne jezikovne rabe v korpusih slovenskega jezika priča, da se za besedo test v pomenih (1) postopek in (2) zbirka nalog, vprašanj čedalje bolj uveljavlja beseda preizkus (tudi preiskava). Zato ima v besedilnih korpusih besedna zveza preizkus znanja visoko pogostnost. Te težnje ni zaznati samo v šolski praksi, ampak tudi na drugih področjih družbenega življenja: npr. krvni test: krvna preiskava, dopinški test: dopinški preizkus itd.

  Aleksandra Bizjak Končar (maj 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.