×

Raba poševnice
 • Vprašanje:

  Prosim za odgovor glede rabe poševnice. Pri odgovorih učencu, ki si bo sam pregledoval in vrednotil naloge, bi rada zapisala takole:

  V pesmi je izražena žalost, ker je galjot umrl/ker se ni vrnil domov/ker ga doma ni nihče čakal.

  Ali je taka raba ustrezna, saj zamenjuje ali, kot aktualni pravopis navaja pri stičnosti tega ločila, ali gre nemara za primer nestičnosti med deli povedi?


  Odgovor:

  Poševnica je stično ločilo, ki nadomešča veznik ali, najpogosteje in najbolj nedvoumno med dvema besedama, imenoma. Med obsežnejšimi deli besedila se poševnica pojavlja nestično, in sicer v vlogi znamenja, ki pri linearnem zapisu pesniških besedil zaznamuje bodisi novo vrstico (/) bodisi novo kitico (//), pa tudi v slovarskem sestavku (npr. SSKJ). Podrobneje v SP 2001 (člen 451 in dalje).

  V navedenem primeru (V pesmi je izražena žalost, ker je galjot umrl/ker se ni vrnil domov/ker ga doma ni nihče čakal.) z vidika aktualnih pravopisnih določil lahko pride do dvoumnega razumevanja. Glede na to, da je besedilo namenjeno šolarjem in da želite poudariti, da gre za izbiro med različnimi možnostmi, je bolje uporabiti manj dvoumne načine (alineje, črkovna znamenja ...).

  Pri prenovi pravopisnih določil bo treba razmisliti o natančnejši določitvi rabe poševnice, ki bo v pomenu 'ali' stičnost omejevala na posamezne besede.

  Helena Dobrovoljc (maj 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.