×

Sklanjanje italijanskega zemljepisnega imena »San Giovanni Rotondo«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se sklanja italijansko zemljepisno ime San Giovanni Rotondo. Se sklanjata obe, druga in tretja sestavina imena -- npr. iz San Giovannija Rotonda?


  Odgovor:

  Ime San Giovanni Rotondo uvrščamo med večbesedna tuja imena, za katera velja, da jih (tako kot slovenska) sklanjamo v vseh enotah, razen če se imena ne ujemajo, npr. Lago di Como ... iz Laga di Como (o tem več SP 2001 v členih 854–861).

  Poizvedbe kažejo, da se tudi v imenu San Giovanni Rotondo večinoma res sklanjata druga in tretja sestavina imena, tako da romarji prihajajo iz San Giovannija Rotonda, potem ko so bili v San Giovanniju Rotondu. Očitno zadnji dodatek (ki v italijanščini pomeni 'okrogel' in se nanaša na prvotno krstilnico) pri nas razumemo kot sestavino, ki se pri sklanjanju ujema z osnovno sestavino imena. Vendar pa bi najbrž ravnali drugače recimo pri pridevnikih Inferiore 'spodnji' ali Superiore 'zgornji', ki bi ju pustili nesklanjana (nesklanjano je sicer veliko redkeje zapisano npr. tudi v rodilniški obliki imena iz San Giovannija Rotondo).

  Spretni pisec se lahko sklanjanju, če se mu zdi nadležno ali manj primerno, tudi izogne ter uporabi občnoimensko jedro mestece ali kraj, ime sámo pa pusti v imenovalniški obliki, npr. gremo v mestece San Giovanni Rotondo in prišli smo iz kraja San Giovanni Rotondo ipd.

  Peter Weiss, Helena Dobrovoljc, Magda Jevnikar (maj 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.