×

Zapis trajanja z decimalkami
 • Vprašanje:

  Pri pisanju vodičev se ne moremo zediniti o zapisu trajanja: običajno zapisujemo skrajšan opis trajanja 1 h 30 min, redkeje se uporablja zapis z decimalno vejico, 1,5 h. Na terenu pa je velikokrat najti oznako 1.30h za istih 90 minut – je ta zapis (1.30h za uro in pol) pod kakršnim koli pogojem pravilen?


  Odgovor:

  O decimalnih številih

  Decimalna števila v slovenščini zapišemo z decimalno vejico, ki je levo- in desnostična, pika je za zapis decimalnih števil uporabljena v anglosaškem okolju.

  Pred vejico zapisujemo cele dele celote, za njo pa necele dele celote, pri čemer celoto delimo na 10 delov oz. desetine (10 desetin je 1 cela enota), 100 delov oz. stotine, 1000 delov oz. tisočine itd. Celoto torej delimo na potence števila 10, kar lahko zapišemo tudi z ulomki, in sicer desetiškimi ulomki, pri katerih je v imenovalcu prav potenca števila 10. 1 ulomljeno z 10 bi lahko zapisali tudi 0,1; 1 ulomljeno s 100 pa 0,01.

  1.png

  Pri nekaterih merskih enotah, npr. za dolžino (osnovna enota je meter) ali maso (osnovna enota je kilogram), je pretvarjanje med večjimi in manjšimi enotami precej enostavno, med njimi pretvarjamo prav s potencami števila 10, saj gre za desetiški sistem enot.

  2.png


  Zapis časa z decimalnim zapisom

  Pri enotah za čas pa ni tako enostavno, med njimi namreč ne moremo pretvarjati s potencami števila 10, saj ure ne sestavlja 100 minut, ampak 60, prav tako je minuta sestavljena iz 60 sekund. To moramo upoštevati tudi pri zapisu ulomka, v imenovalec zapišemo število 60.

  3.png

  Nekatere od teh ulomkov lahko zapišemo v obliki desetiških ulomkov in jih hitro pretvorimo v decimalni zapis:

  41.png

  Pri drugih pa moramo števec (1) deliti z imenovalcem (60):

  42.png

  Decimalni zapis 1,3 h pomeni 1 uro in 18 minut:

  5.png

  Decimalni zapis 1,5 h pa 1 uro in 30 minut:

  6.png


  Kako zapisati 90 minut oz. 1 h 30 minut: 1.3 ali 1,3 ali 1,5?

  Matematično neustrezno je torej pisati 1,3 h oz. 1.3 h, če imate v mislih uro in pol (ustrezno bi bilo 1,5 h, in sicer z decimalno vejico med celimi in necelimi deli).

  V rabi le redko vidimo, da je čas naveden z decimalnim zapisom. V obliki decimalnega zapisa še največkrat najdemo zapis za polovico ure (npr. 1,5 ure, 3,5 h), sicer pa so enote za čas največkrat izpisane, npr.:

  • Za pot so porabili 2 uri in 40 minut.
  • Kruh pečemo 80 minut.
  • Za tiskanje rastrske slike formata A4 smo porabili 12 minut in 43 sekund.

  Manca Černivec (marec 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.