×

Kako se imenuje tisti, ki ima mentorja?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se imenuje oseba, ki ima mentorja. Je to mentoriranec, mentorec ali kaj drugega?


  Odgovor:

  V naših slovarjih te besede še ni. V rabi se pojavlja beseda mentoriranec, ki ustreza pomenu, ki ga navajate. Zgled, ki smo ga našli v besedilnem korpusu Gigafida, pa kaže na novo besedno zvezo, ki označuje par, mentorja in mentoriranca:

  • Pomembna prednost te metode v primerjavi z drugimi načini in pristopi v izobraževanju in usposabljanju starejših ljudi je ta, da omogoča mentorjem in mentorirancem (mentorskim parom) poljubno individualno dogovarjanje o samem urniku delovnih srečanj.

  Med neuslovarjene besede te besedne družine se uvrščata še mentorirati in mentoriranje.

  Helena Dobrovoljc (maj 2014)