×

Delivec birme je ...?
 • Vprašanje:

  Kako se reče tistemu, ki deli zakrament sv. birme (in ni škof)? Birmovalec?


  Odgovor:

  Podeljevalcu zakramenta se lahko reče birmovalec, ne glede na to, ali je škof, njegov pooblaščenec ali (v skrajni sili) duhovnik, prejemniku pa birmanec. Katekizem Katoliške cerkve iz leta 1993 mu pravi delivec birme (ne morda delivec sv. birme). Beseda birmovalec je dokumentirana v Wikipedijinem prispevku Sveta birma, že prej pa v Zakoniku cerkvenega prava iz leta 1983.

  Besede res še ni v naših slovarjih, se pa v rabi uveljavlja.

  Peter Weiss, Helena Dobrovoljc (maj 2014)