×

Pravopis in ePravopis
 • Vprašanje:

  Kako ravnati oz. katerega upoštevati, ko je med Pravopisom in ePravopisom razlika? Tako je na primer pri geslu risa/risinja. Drugega izraza v Pravopisu ni, v ePravopisu pa ga najdemo.


  Odgovor:

  ePravopis nastaja kot pravopisni slovar, ki gradivsko razširja oziroma ponazarja nastajajoča pravopisna pravila Pravopisa 8.0. Do potrditve le-teh so sestavki označeni kot »predlogi«.

  Če besede ne najdete v veljavnem Slovenskem pravopisu 2001, v ePravopisu pa, lahko ePravopisno geslo obravnavate kot zapolnitev vrzeli. taka je npr. risinja, ki jo kot besedo knjižnega jezika uslovarjata tudi druga izdaja SSKJ (2014) in Sinonimni slovar slovenskega jezika (2016, 2018).

  Nekatere razlike med obema pravopisoma izvirajo iz različnih pravil:

  • SP 2001 Josip Murn - Aleksandrov – ePravopis Josip Murn – Aleksandrov
  • SP 2001 UV-žarki – ePravopis UV žarki
  • SP 2001 Novo mesto, Dunajsko Novo mesto – ePravopis Novo Mesto, Dunajsko Novo Mesto
  • SP 2001 grahamkruh tudi graham kruh – ePravopis graham kruh

  Druga vrsta razlik pa podobno kot pri eSSKJ izvira neposredno iz gradivskih raziskav ali družbenih sprememb in jih upoštevamo kot gradivske aktualizacije, npr.:

  • SP 2001 Laošan – ePravopis Laožan in Laošan
  • SP 2001 Liechtenstein – ePravopis Lihtenštajn
  • SP 2001 Mauritius – ePravopis Mavricij
  • SP 2001 Sveti Vincenc in Grenadini – ePravopis Sveti Vincencij in Grenadine
  • SP 2001 lumen, rod. ed. lumna ali lumena – ePravopis lumen, rod. ed. lumna
  • SP 2001 Freud [frójd-] – ePravopis Freud [frôjd-]

  Helena Dobrovoljc (april 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.