×

V začetku osemdesetih ali na začetku osemdesetih?
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je prav v začetku osemdesetih ali na začetku osemdesetih? In seveda tudi, ali iz začetka ali z začetka?


  Odgovor:

  Slovenski slovarski in pravopisni priročniki se v zvezi z v začetku/na začetku in z začetka/iz začetka ne opredeljujejo v smislu izključne pravilnosti ali nepravilnosti, je pa posredno iz rabe ene ali druge zveze tako v priročnikih kot v splošnih besedilih mogoče razbrati preferenco ali ustreznejšo rabo ene ali druge zveze glede na pomenske lastnosti (npr. izražanje časovne ali prostorske umeščenosti), glede na vrsto besedila ali stilne lastnosti.

  na začetku (z začetka) …

  (a) Prostorska umestitev

  Mogoče je reči, da se za izražanje prostorske umestitve uporablja predvsem zveza na začetku in je navadno ni priporočljivo nadomestiti z zvezo v začetku v naslednjih pomenskih kontekstih:

  • za pozicijsko umestitev zlasti česa napisanega: na začetku odstavka, znak na začetku črtovja, pregovor na začetku knjige, rob na začetku lista, na začetku in koncu vrstice;
  • za umestitev na prvi, sprednji ali izhodiščni del česa: na začetku vrste, kolone; na začetku poti.

  (b) Časovna umestitev

  Zveza na začetku (in analogno z začetka) se uporablja tudi za časovno umestitev, in sicer:

  • za umestitev česa na prvo mesto glede na potek dogajanja: na začetku se je zelo bal; na začetku je igral zadržano; na začetku igre določimo udeležencem vloge; na začetku partije stojijo figure v osnovni vrsti;
  • za določitev začetnega obdobja neke dejavnosti: na začetku kariere, mandata; na začetku svojega gledališkega udejstvovanja; pri tem delu smo šele na začetku.

  v začetku (iz začetka) …

  Zvezi v začetku/iz začetka se uporabljata predvsem za časovno umestitev dogajanja ali aktivnosti, zlasti ob samostalnikih, ki

  • izražajo določeno časovno obdobje: v začetku 20. stoletja; doba lepega vremena v začetku jeseni; v začetku osemdesetih let; v začetku maja; v začetku leta, tedna, desetletja.
  • izražajo časovno omejeno aktivnost, vendar se v teh primerih pogosteje rabi zveza na začetku. V oklepaju je navedeno število pojavitev v referenčnem korpusu Gigafida: v začetku polčasa (440) / na začetku polčasa (1268), v začetku sezone (999) / na začetku sezone (4.729), v začetku mandata (378)/ na začetku mandata (1.441)

  Opozoriti je treba tudi na rabo zveze v začetku v svetopisemskih in religioznih besedilih, in sicer v pomenu absolutnega začetka: V začetku je bila Beseda; V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo; kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.

  Na podlagi izkazanega stanja v priročnikih in rabi je mogoče zaključiti, da je za izražanje prostorskosti specializirana zveza na začetku, medtem ko se za izražanje časovne umeščenosti lahko uporabljata obe zvezi, pri čemer ima prednost zveza v začetku pri umeščanju v določeno časovno obdobje, pri določanju začetnega obdobja določene aktivnosti pa se nekoliko bolj uporablja zveza na začetku.

  Polona Gantar (maj 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.