×

Pridevnik »lila« v besedni zvezi
 • Vprašanje:

  Kupila je majico lila/lile barve.

  Katera oblika pridevnika je ustrezna?


  Odgovor:

  Nesklonljivi pridevnik lila v slovenščini označuje bledovijoličasto barvo in – kot je zapisano v SSKJ in slovarju SP 2001 – značilen za »pogovorni« oziroma »knjižni pogovorni« jezik. SSKJ navaja tudi sopomensko obliko s pridevniškim obrazilom -ast (lilast).

  Medtem ko je pridevnik lila (tako kot roza, bež, krem, metalik, oker, ultramarin ipd) nesklonljiv oziroma ničto sklonljiv, kar pomeni, da ni pregiben z glasovnimi končnicami in se ne prilagaja samostalniškemu jedru: lila barva, rod. ed lila barve, je njegova manj pogosta in slovenščini bližja različica tudi ujemalna z jedrom: lilasta barva, rod. ed lilaste barve.

  Kot kažejo sodobna besedila lila in roza ne bosta več označena kot pogovorna, saj npr. korpus Gigafida 2.0 izpričuje njuno povsem nevtralno rabo v zelo različnih vrstah besedil, npr. lila : lilasta barva (69 : 37) in roza : rozasta : rožnata : bledo rdeča barva (815 : 4 : 1560 : 4), pri čemer rožnat in bledo rdeč niti nista nujno razumljena kot sopomenki pridevnika roza.

  Helena Dobrovoljc, Nataša Gliha Komac (april 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.