×

Izvor priimkov Valjavec in Ovsenek
 • Vprašanje:

  Izvor priimkov Valjavec in Ovsenek


  Odgovor:

  Priimek Valjávec je nastal iz poimenovanja za osebo, ki se ukvarja z valjanjem, npr. sukna. Izpeljan je iz glagola valjati, tako kot Smukavec od smukati, Šantavec od šantati, Šivavec od šivati ali Kadivec od kaditi.

  Izrazito gorenjski priimek: od 317 oseb s tem priimkom v Republiki Sloveniji jih je 1. januarja 2012 kar 244 živelo na Gorenjskem.

  Priimek Ovsenek ima približno enako številčni različici Ovsenik in Avsenik, nekoliko redkejšo Avsenek in redko različico Ovsenk. Sem verjetno spada tudi priimek Usenik. Že Breckerfeldov rokopisni slovar kranjskih poimenovanj rastlin iz leta 1793 ima zapisan oves na dva načina: Aws, Owes.

  Edina dosledno poknjižena različica je Ovsenik. Priimek je nastal kot vzdevek iz sicer neizpričanega občnega imena *ovsénik, ki je z obrazilom -ik posamostaljeno iz pridevnika ovsen in se je nanašalo bodisi na območje, kjer raste oves, bodisi na stvar, ki vsebuje oves, npr. kruh (prim. *prosenik v krajevnih imenih Proseniško na Štajerskem in Prosnid v Benečiji, prvotno *Prosenik, ohranjen v furlanski obliki Prossenic).

  Izrazito gorenjski priimek: od 104 oseb jih je 1. januarja 2012 kar 95 živelo na Gorenjskem, z različico Ovsenik 64 od 94, z različico Avsenik 55 od 123, z različico Avsenek pa 61 od 75. Edino z različico Usenik je takrat v osrednji Sloveniji živelo 92 oseb od 114 vseh v Republiki Sloveniji.

  Silvo Torkar (maj 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.