×

Kako voščimo: »vesela velika noč« ali »veselo veliko noč«
 • Vprašanje:

  Kako voščimo: Veselo veliko noč ali Vesela velika noč? Je oboje prav?


  Odgovor:

  Kot kažejo pisni viri, sta razširjeni in pravilni obe obliki voščila. Čeprav lahko sklepamo, da je voščilo Veselo veliko noč nastalo z eliptičnim izpustom glagolske sestavine voščiti, to še ne pomeni, da se ne more ustaliti tudi oblika Vesela velika noč.

  Imenovalniška varianta je morda nastala z eliptičnim izpustom iz besedila Naj bo vesela velika noč. Morda je do tvorbe te variante prišlo pod vplivom imenovalniške variante Vesela aleluja voščila Veselo alelujo ob istem prazniku. Drugi možnosti sta še, da se je varianta uveljavila ob prevajanju voščil v tujih jezikih ali pa je nastala pod vplivom napačnega (imenovalniškega) tolmačenja voščila Vesel božič. Varianto Vesela velika noč najdemo že na starih voščilnicah, kakršna je na primer objavljena na strani Gorenjskega muzeja.

  Tudi za rob pragmatične frazeologije, kamor sodijo voščila in podobni ustaljeni obrazci, so kot za preostalo frazeologijo značilne variante. Raba obeh variant je ustrezna. To velja za posamezne izraze, tako da mehansko tvoriti po analogiji na primer obliko voščila Lahka noč namesto ustaljenega Lahko noč ne bi bilo ustrezno.

  Matej Meterc (april 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.