×

Pisanje stalnih besednih zvez s svojilnim pridevnikom »Prešernova nagrada«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali se besedni zvezi Prešernova nagrada in Vegovo priznanje lahko pišeta tudi z malo začetnico, tako kot npr. Newtonow zakon ali pa Pitagorov izrek (označujeta svojilnost in vrstnost)?


  Odgovor:

  Poimenovanja odlikovanj v slovenščini pišemo z malo začetnico, razen kadar je njihova prva sestavina iz lastnega imena izpeljani pridevnik na -ov/-ev ali -in, v pravopisu imenovan »svojilni pridevnik«, npr. Prešernova nagrada, Vegovo priznanje (SP 2003, 152. člen).

  Primeri, kot sta Pitagorov/pitagorov izrek, Newtonov/newtonov zakon, niso poimenovanja odlikovanj, temveč zveze, ki zaznamujejo duhovno last. Za pridevniške sestavine zvez tega tipa pravopis določa rabo velike ali male začetnice (SP 2003, 115. člen). Kljub prednostnemu zapisu male začetnice v pravopisnem slovarju izkazuje raba pri navedenih primerih prevladujoče pisanje pridevniške sestavine z veliko začetnico.

  Nataša Jakop (maj 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.