×

Prevzemanje burmanskih imen in začetnica
 • Vprašanje:

  Zadnje čase v medijih veliko beremo o dogajanju v Mjanmaru, pri čemer je omenjena političarka Aung San Su Či. Tak zapis spominja na prevzeta kitajska imena, a v Pravopisu pravil, kako prevzemati burmanska imena, v resnici ni. Kako jih zapisati?


  Odgovor:

  Slovenski pravopisi že desetletja priporočajo, da imena, ki so zapisana v nelatiničnih pisavah, prečrkujemo, kar za slovenščino pomeni, da jih pretvorimo v zapis, ki sledi izgovoru. Govorci slovenščine zato sicer nimajo težav pri izgovoru imena (seveda, ko je to enkrat že zapisano), se pa pojavijo drugi problemi, npr. identifikacijski, ki so aktualni zlasti v primerih, pri katerih se slovenski zapis razlikuje od tistega, ki ga država / jezikovna skupnost priporoča (npr. za kitajski in japonski jezik).

  Za burmanski jezik (država se zdaj imenuje Mjanmar) obstaja več transkripcijskih načinov, ki so prilagojeni angleško govorečim, uradne ali standardizirane transkripcije iz pisave abugide v latinico pa nimajo. Zaradi različnih latinizacijskih načinov se že v angleščini pojavljajo različni prepisi imen, npr. KhainKhaingKhine.
  V slovenščini imena oseb zapišemo torej tako, kot jih slovensko govoreči lahko izgovori:

  အောင်ဆန်းစုကြည် > angl. Aung San Suu Kyi > slov. Aung San Su Či
  သန်းရွှေ > angl. Than Shwe > slov. Tan Šve
  နေဝင်း > angl. Ne Win > slov. Ne Vin

  Glede začetnice pri imenih priporočajo, da jih zapisujemo zlogovno, in sicer vsak zlog z veliko začetnico, kar ni v nasprotju s slovenskim pravopisom. Pri prevzemanju začetnice se v slovenščini namreč ravnamo po načelih, ki veljajo za slovenska imena (npr. Caledonian Canal > Kaledonski prekop).

  Helena Dobrovoljc (maj 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.