×

Vezljivost »pristopa« in njegovega poimenovanja
 • Vprašanje:

  Slovarji imajo predložniško vezljivost pristopa v pomenu načina/metode/poti slabo obdelano.
  Kako je v slovenščini najustrezneje povezati "pristop" in apozitivni izraz, ki ta pristop povzema oziroma poimenuje, sploh kadar to poimenovanje vsebuje besede, ki bi lahko bile ime za vršilca nekega pristopanja k neki stvari. Je tu dopustna npr. rodilniška vezava, ali lahko mirno sledim svojemu občutku in dam prednost vezavi z "z"/"s"?

  Nekoliko prirejen stvarni primer:

  Konferenca poudarja, da pristop Ekipe Evropa prispeva k izkazovanju naše solidarnosti.

  (Pri "Ekipi Evropa" gre za politično pobudo.)


  Odgovor:

  Možnosti imate več:
  (1)

  • Konferenca poudarja, da pristop Ekipe Evropa prispeva k izkazovanju naše solidarnosti.

  Če ob samostalniku pristop uporabimo desni prilastek v rodilniku, tj. pristop Ekipe Evropa, s tem izrazimo svojilni odnos: gre za pristop, ki ga ta vršilec izvaja ali ga je predlagal ... oziroma si ga lahko tudi lasti.

  (2)

  • Konferenca poudarja, da pristop Ekipa Evropa prispeva k izkazovanju naše solidarnosti.

  Če je desni prilastek v imenovalniku, pristop Ekipa Evropa, bi lahko rekli, da se pristop imenuje Ekipa Evropa, kar ob znanem pomenu zveze Ekipa Evropa ne bi imelo smisla.

  (3)

  • Konferenca poudarja, da pristop z Ekipo Evropa prispeva k izkazovanju naše solidarnosti.
   Omenjate možnost uporabe predložne zveze (pristop z Ekipo Evropa), ob kateri pa izražate pridružitev k nečemu, kar se imenuje Ekipa Evropa.

  Samostalnik pristop ima torej več skladenjskih povezav, tudi predložnih, ki jih izbirate glede na to, katera najustrezneje izraža pomen, ki ga želite izraziti.

  Helena Dobrovoljc (maj 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.