×

Pridevnika »narcističen« in »narcisističen«
 • Vprašanje:

  Al prav se piše narcistična al narcisistična? (npr. osebnostna motnja).


  Odgovor:

  V slovenskih slovarjih knjižnega jezika (gl. Fran) je besedna družina, ki izhaja iz apelativiziranega imena Narcis (grška bajeslovna oseba, mladenič, zaljubljen v svojo podobo), tj. narcis (vase zagledana oseba), že vključena:
  narcis
  narcističen
  narcisizem
  narcisoiden
  narcisoidnost

  Pomensko se vsi izrazi nanašajo na občudovanje samega sebe ali svoje lepote, rabljeni pa naj bi bili večinoma v leposlovnem in znanstvenem jeziku, saj so označeni s kvalifikatorjem knjižno (Uvod v SSKJ 2, 2014, člen 133).

  S pojavom izraza s področja psihoterapije, tj. narcistična osebnostna motnja, se je v jeziku hitro razširil še drugi pomen, ki danes ni aktualen le v psihoterapiji, označuje pa bolezensko stanje oseb, pogosto »nerazumljenih umetnikov« in »neuresničenih genijev«, ki so prepričane, »da so izjemne že sami po sebi, zaradi česar jim pripada poseben status« (vir).

  Z izrazom narcistična osebnostna motnja smo s prevodnimi besedili dobili v slovenščino še pridevnik narcisističen. Ta je redkeje rabljen (v GF 2.0 136) in prevzet iz angleškega narcissistic. V slovenskih besedilih ga nadomeščamo z narcističen (v GF 2.0 416), ki je razširjen v različnih tipih besedil v prvotnem in tudi predstavljenem novem pomenu.

  Narcistično osebnostno motnjo potrjuje tudi Slovenski medicinski slovar.

  Helena Dobrovoljc (maj 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.